Nasze kampanie
 
W nim złożyć wszelką nadzieję

Instytut im. Ks. Piotra Skargi rozprowadził wśród polskich rodzin 132 tysiące egzemplarzy książki autorstwa Guido Vignellego W Nim złożyć wszelką nadzieję, dotyczącej historii kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Żyjemy w świecie pełnym chaosu, z którego – jak się wydaje – zniknęła wszelka pewność i bezpieczeństwo... Jeśli więc chcemy odzyskać prawdziwe znaczenie miłości, najlepszą ku temu drogą jest jej odszukanie w jej najwyższym źródle: w miłości Boskiej... Ta miłość objawiła się wiele razy w historii świata; ostatnio zaś znalazła swój wyraz w orędziu Najświętszego Serca Jezusowego, jako kult, który wskazał sam Bóg, by zbawić pogrążoną w kryzysie ludzkość – pisze we wstępie autor książki.