Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wobec prób usunięcia lekcji religii z polskiej szkoły

2024-07-04 00:00:00
Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wobec prób usunięcia lekcji religii z polskiej szkoły

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczenia liczby lekcji religii w polskich szkołach. Jesteśmy przekonani, że jest to tylko pierwszy krok w realizowanej przez antychrześcijańskich rewolucjonistów strategii całkowitego wyrugowania katechizacji z systemu edukacji a religii katolickiej - z przestrzeni publicznej.


Od wielu lat środowiska wrogie Kościołowi na wzór stalinowski eskalują niechęć, a nawet nienawiść do katolicyzmu w naszym kraju. Czynią to poprzez potężny aparat medialnej propagandy, na różne sposoby próbując ośmieszyć lub przedstawić w złym świetle religię chrześcijańską i ludzi wierzących.  Cel promotorów antychrześcijańskiej rewolucji jest bardzo wyraźny: przetrącenie kręgosłupa katolickiego Narodu przez odciągnięcie ludzi, przede wszystkim młodych, od Wiary Przodków, a następnie narzucenie Polsce nowej tożsamości, opartej na nihilistycznej antykulturze bez Boga i Jego przykazań.

Musimy pamiętać, że rewolucjoniści zwalczający chrześcijaństwo wielokrotnie zaczynali od małych, pozornie nic nie znaczących szykan, wymierzonych w chrześcijan i ograniczania ich praw, a kończyli otwartymi prześladowaniami wiernych nauce Chrystusa. Tak było w przeszłości i jest obecnie, kiedy np. pod pozorem walki z mową nienawiści w wielu krajach zachodnich prześladuje się już jawnie chrześcijan, którzy w swoim życiu kierują się zasadami Wiary.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce to reżim stalinowski najpierw nie uwzględnił nauki religii w programie szkolnym na lata 1950/1951, a w konsekwencji dziesięć lat później -  w dążeniu do całkowitego zateizowania polskiego społeczeństwa - całkowicie wyrugował religię z polskich szkół.

Projekt wyrzucenia religii ze szkoły jest niczym innym, jak sygnałem, że promotorzy tzw. laickiego państwa chcą iść na wojnę z Kościołem i katolikami. Mamy świadomość, że zgoda nawet na najmniejsze ustępstwa wobec nowej neomarksistowskiej władzy w sprawach religii będzie skutkowała ośmieleniem jej do dalszych działań w celu budowania państwa bez Boga i Jego przykazań.  


Wzywamy zatem wszystkich katolików i innych ludzi dobrej woli do przeciwstawienia się tym, którzy próbują wyrzucić ze szkół naukę religii, a rządzących - do natychmiastowego zaprzestania tych prób!


Wszystkich prosimy o modlitwę za Kościół i Ojczyznę słowami Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
(…)

Kraków, w Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła A.D. 2024 r.

Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.