Podsumowanie ankiety

2005-09-02
Podsumowanie ankiety

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, pragnąc przybliżyć wyborcom wiedzę na temat poglądów kandydatów do parlamentu, przeprowadziło wśród kandydatów startujących w wyborach 2005 roku ankietę, w ramach której prosiło o odpowiedź na 7 pytań dotyczących kwestii takich jak: aborcja, eutanazja, klonowanie, związki homoseksualne, narkotyki, prostytucja i pornografia w specjalnie na ten cel przygotowanym kwestionariuszu. Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby twierdząca odpowiedź na nie była odpowiedzią zgodną z nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego w danej sprawie. Kandydaci wypełniający kwestionariusz mogli odpowiedzieć jedynie "TAK", "NIE" lub "NIE WIEM".

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów SKCh nie mogło objąć ankietą wszystkich ubiegających się o mandaty poselskie lub senatorskie w tegorocznych wyborach. W związku z tym do udziału w ankiecie zaproszono jedynie kandydatów startujących do Sejmu RP z list ośmiu partii politycznych najwyżej notowanych w sondażach przedwyborczych. Były to: Liga Polskich Rodzin, Partia Demokratyczna, Socjaldemokracja Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona.

Pierwszym etapem akcji było wysłanie licznych kopii ankiet do liderów partii politycznych oraz ich władz regionalnych z prośbą o przekazanie kwestionariuszy kandydatom. Następnie - już po ogłoszeniu list kandydatów przez partie polityczne - ankiety wysłane zostały bezpośrednio do kandydatów zajmujących pierwsze miejsca na listach. Poglądy kandydatów będących liderami list są bowiem szczególnie istotne jako najbardziej reprezentatywne dla ugrupowań politycznych zgłaszających te osoby jako kandydatów do parlamentu. Kolejnym etapem była próba telefonicznego dotarcia do samych kandydatów. Niestety w wielu przypadkach okazało się ono niemożliwe z uwagi na nie ujawnianie przez kandydatów numerów swoich telefonów. Planowane przez SKCh użycie do tego celu profesjonalnej firmy telemarketingowej okazało się niewykonalne z uwagi na brak zainteresowania taką akcją firm najbardziej znaczących na rynku.

Z informacji, które uzyskało SKCh wynika, że niektórzy liderzy partii politycznych nie wykazali chęci poinformowania opinii publicznej o poglądach kandydatów na ważne kwestie moralne. Nie przekazali oni więc kwestionariuszy kandydatom swej partii. Pomimo tego akcja bezpośredniego docierania do kandydatów poprzez ich biura poselskie (dotychczasowi parlamentarzyści) oraz lokalne struktury partii, zakończyła się względnym sukcesem. Na ankietę Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi odpowiedziało 227 kandydatów, w tym - co należy podkreślić - aż 96 z pierwszych miejsc na listach. Kilku kandydatów, w tym m.in. Władysław Frasyniuk, lider Partii Demokratycznej, pisemnie bądź telefonicznie odmówiło odpowiedzi. Kilku innych, jak np. Bogdan Zdrojewski z wrocławskiej Platformy Obywatelskiej, odpowiedzieli w sposób inny niż przewidziany w kwestionariuszu, nie skreślając odpowiedzi "TAK", "NIE" lub "NIE WIEM", lecz dopisując odpowiedzi w brzmieniu zaproponowanym przez samych siebie. Czterech kandydatów udzieliło odpowiedzi na nie podpisanych kwestionariuszach, w związku z czym odpowiedzi te uznano za nieważne.

Za każdą odpowiedź TAK na zadane pytanie, oznaczającą odpowiedź zgodną z nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego w danej sprawie, przyznawano 1 punkt, za odpowiedź NIE odejmowano 1 punkt, za odpowiedź NIE WIEM lub brak odpowiedzi na dane pytanie - nie przyznawano punktu.

Podsumowanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne partie

Partia LPR PiS PSL SAMO
OBRONA
PO PD SDPL Ilość
odesłanych
ankiet 107 34 28 24 21 10 3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 1 105 27 21 14 15 -1 -3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 2 107 31 28 20 21 10 0 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 3 106 31 27 17 18 6 -1 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 4 107 34 26 20 21 4 -3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 5 105 34 24 24 21 10 3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 6 107 30 26 18 16 5 -1 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 7 107 30 27 19 18 6 1 Suma
punktów 744 217 179 132 130 40 -4


Na ankietę SKCh nie odpowiedział żaden z kandydatów SLD.

Wziąwszy pod uwagę fakt, że ankieta tego typu została - według naszej wiedzy - przeprowadzona w Polsce po raz pierwszy, ilość odpowiedzi można uznać za stosunkowo wysoką.

Aby zapoznać się z zestawieniem nadesłanych przez kandydatów odpowiedzi z podziałem na okręgi wyborcze należy pobrać zamieszczony poniżej plik:

Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.