Nasze kampanie
 
„Polonia Christiana" o Francji, niegdyś katolickiej

Dechrystianizacja Francji na przestrzeni ostatnich kilku wieków stała się głównym tematem nowego, 12. numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Autorzy artykułów analizują proces stopniowego wyrzekania się przez rządzących chrześcijańskiej tożsamości kraju, nazywanego niegdyś „pierwszą córką Kościoła”. W piśmie nie brak, jak zwykle, artykułów o wybitnych dziełach sztuki (tym razem m.in. o malarstwie Fra Angelico, katedrze w Chartres i zbiorach krakowskiego pałacu biskupa Erazma Ciołka), istotnych faktach historycznych (np. o podobieństwach między rewolucjami francuską i bolszewicką) oraz dawnych i obecnych obyczajach.