Nasze kampanie
 
„W obronie wyższych praw" w języku estońskim


Dzięki wsparciu Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi ukazała się estońska wersja książki pt. W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych?

Po litewskim i łotewskim jest to kolejne wydanie tego kompendium wiedzy o homoseksualizmie w świetle doktryny katolickiej w Europie Środkowej. Książka opisuje zagrażający rodzinie i całemu społeczeństwu proces rewolucji homoseksualnej. Warto przypomnieć, że książka W obronie wyższych praw w językach litewskim i łotewskim także została wydana dzięki Instytutowi Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi.