Prześladowani za przekonania

2004-08-30
Prześladowani za przekonania

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Jozefitów 9/4
30-039 Kraków
Na skutek nacisków homoseksualnego lobby oraz Rządu RP (Ministerstwa Infrastruktury i Wiceprezesa Rady Ministrów) otrzymaliśmy od Poczty Polskiej pismo z odmową dystrybucji druków bezadresowych sprzeciwiających się promocji homoseksualizmu i legalizacji związków homoseksualnych. Celem naszej akcji jest obrona małżeństwa i rodziny przed prawnym zrównaniem jej z dewiacyjnymi związkami. Projekt ustawy zrównującej pary homoseksualne z małżeństwem i rodziną został już przedłożony w polskim parlamencie. Małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną, przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawa. Jednak dziś agresywne grupy czyniące z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny. Korzystając z obywatelskich praw do wyrażania swoich opinii, a więc możliwości sprzeciwu wobec projektów prawa uważanego za społecznie niesprawiedliwe, postanowiliśmy publicznie wyrazić swoje stanowisko na temat ustawy o tzw. związkach partnerskich. Okazało się jednak, że organizacje homoseksualne, jak i wspierający je przedstawiciele władz, posuwają się do niedemokratycznych i dyskryminujących metod w celu uniemożliwienia nam dotarcia za pośrednictwem Poczty Polskiej do szerokiego kręgu obywateli. Widać, że w przypadku niepopularnych społecznie aktów prawnych przedstawiciele rządu uciekają się do totalitarnych praktyk minionej epoki, aby zamknąć usta ewentualnym przeciwnikom. Stając w obronie zasad moralnych i małżeństwa staliśmy się ofiarami niewybrednej kampanii homoseksualnego lobby, które za pośrednictwem władz próbuje uniemożliwić nam dalsze działania informujące polskie społeczeństwo o zagrożeniach płynących z promocji i legalizacji związków homoseksualnych. W tej sytuacji uważamy, że to właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest dyskryminowane ze względu na propagowane wartości i chrześcijańskie przekonania, gdyż usiłuje się go pozbawić podstawowego prawa do publicznego wyrażania stanowiska, które przysługuje wszystkim organizacjom społecznym w naszym kraju oraz stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kraków, 11 sierpnia 2004 r.

Sławomir Olejniczak
Prezes
Stowarzyszenia
Sławomir Skiba
Wiceprezes
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zaprasza na wyjątkowy panel dyskusyjny: „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?” z udziałem wielu znakomitych gości. Spotkanie zorganizowane z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia odbędzie się już 27 września o godzinie 18.00 w Warszawie.
Diecezja włocławska oraz Fundacja Solo Dios Basta, znana m.in. z akcji „Różaniec do granic”, organizują wydarzenie „Polska pod Krzyżem”. W najbliższą sobotę we Włocławku, miejscu gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał Mszę Św., zgromadzą się katolicy z całej Polski, aby zamanifestować swoją wiarę w obliczu ataków na Kościół i duchownych w naszym kraju. Tych Krakowian, którzy nie mają możliwości przybyć do Włocławka, zaprasza parafia pw. Bożego Ciała.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przy poparciu Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę dwóch kaplic w diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Aby zapewnić naszym katolickim braciom godziwe warunki do modlitwy, musimy zebrać 115 tysięcy złotych.
Wtorek trzeciego września to szczególna data dla wszystkich uczestników akcji „Murem za abp. Markiem Jędraszewskim!”. Tego dnia prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak przekazał metropolicie krakowskiemu wyjątkową księgę poparcia. Znalazły się w niej nazwiska 55 tysięcy osób, które za pośrednictwem portalu popierajmy.pl stanęły w obronie arcybiskupa i wyraziły z nim solidarność.