Prześladowani za przekonania

2004-08-30
Prześladowani za przekonania

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Jozefitów 9/4
30-039 Kraków
Na skutek nacisków homoseksualnego lobby oraz Rządu RP (Ministerstwa Infrastruktury i Wiceprezesa Rady Ministrów) otrzymaliśmy od Poczty Polskiej pismo z odmową dystrybucji druków bezadresowych sprzeciwiających się promocji homoseksualizmu i legalizacji związków homoseksualnych. Celem naszej akcji jest obrona małżeństwa i rodziny przed prawnym zrównaniem jej z dewiacyjnymi związkami. Projekt ustawy zrównującej pary homoseksualne z małżeństwem i rodziną został już przedłożony w polskim parlamencie. Małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną, przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawa. Jednak dziś agresywne grupy czyniące z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny. Korzystając z obywatelskich praw do wyrażania swoich opinii, a więc możliwości sprzeciwu wobec projektów prawa uważanego za społecznie niesprawiedliwe, postanowiliśmy publicznie wyrazić swoje stanowisko na temat ustawy o tzw. związkach partnerskich. Okazało się jednak, że organizacje homoseksualne, jak i wspierający je przedstawiciele władz, posuwają się do niedemokratycznych i dyskryminujących metod w celu uniemożliwienia nam dotarcia za pośrednictwem Poczty Polskiej do szerokiego kręgu obywateli. Widać, że w przypadku niepopularnych społecznie aktów prawnych przedstawiciele rządu uciekają się do totalitarnych praktyk minionej epoki, aby zamknąć usta ewentualnym przeciwnikom. Stając w obronie zasad moralnych i małżeństwa staliśmy się ofiarami niewybrednej kampanii homoseksualnego lobby, które za pośrednictwem władz próbuje uniemożliwić nam dalsze działania informujące polskie społeczeństwo o zagrożeniach płynących z promocji i legalizacji związków homoseksualnych. W tej sytuacji uważamy, że to właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest dyskryminowane ze względu na propagowane wartości i chrześcijańskie przekonania, gdyż usiłuje się go pozbawić podstawowego prawa do publicznego wyrażania stanowiska, które przysługuje wszystkim organizacjom społecznym w naszym kraju oraz stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kraków, 11 sierpnia 2004 r.

Sławomir Olejniczak
Prezes
Stowarzyszenia
Sławomir Skiba
Wiceprezes
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie. Przez te 20 lat wspólnie z naszymi Korespondentami udało nam się zrobić naprawdę wiele. Przeprowadziliśmy już ponad 2 000 różnych akcji, pikiet, konferencji, protestów, które miały na celu obudzić uśpione sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę wartości i zasad chrześcijańskich. Aby uczcić ten niezwykły jubileusz, na Mszy Świętej w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie zgromadziły się setki Przyjaciół Stowarzyszenia.
Minęło już 20 lat od chwili, kiedy grupa młodych działaczy katolickich powołała do istnienia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Stało się to 28 czerwca 1999 r. w Krakowie.
To już dwie dekady w służbie na rzecz obrony wartości chrześcijańskich w Polsce. Z tej okazji zapraszamy Państwa do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego jubileusz.piotrskarga.pl, w którym przygotowaliśmy wiele interesujących materiałów na temat działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.
To już 20 lat odkąd istnieje i prężnie działa Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Nasz jubileusz zaczynamy uroczystą Mszą Świętą w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała w piątek 28 czerwca o godzinie 16:00.
Kult św. Michała Archanioła cieszy się w Polsce rosnącym zainteresowaniem. Peregrynująca figura Woda Niebieskich Zastępów ze wzgórza Gargano od 2013 roku nawiedziła już ponad 800 polskich parafii. Dzięki inicjatywie księży michalitów, w dniach 4-6 czerwca, św. Michał Archanioł zawita do parafii Bożego Ciała w Krakowie. Skorzystajmy z tej wyjątkowej okazji i zgromadźmy się na wspólnej modlitwie.