Prześladowani za przekonania

2004-08-30
Prześladowani za przekonania

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Jozefitów 9/4
30-039 Kraków
Na skutek nacisków homoseksualnego lobby oraz Rządu RP (Ministerstwa Infrastruktury i Wiceprezesa Rady Ministrów) otrzymaliśmy od Poczty Polskiej pismo z odmową dystrybucji druków bezadresowych sprzeciwiających się promocji homoseksualizmu i legalizacji związków homoseksualnych. Celem naszej akcji jest obrona małżeństwa i rodziny przed prawnym zrównaniem jej z dewiacyjnymi związkami. Projekt ustawy zrównującej pary homoseksualne z małżeństwem i rodziną został już przedłożony w polskim parlamencie. Małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną, przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawa. Jednak dziś agresywne grupy czyniące z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny. Korzystając z obywatelskich praw do wyrażania swoich opinii, a więc możliwości sprzeciwu wobec projektów prawa uważanego za społecznie niesprawiedliwe, postanowiliśmy publicznie wyrazić swoje stanowisko na temat ustawy o tzw. związkach partnerskich. Okazało się jednak, że organizacje homoseksualne, jak i wspierający je przedstawiciele władz, posuwają się do niedemokratycznych i dyskryminujących metod w celu uniemożliwienia nam dotarcia za pośrednictwem Poczty Polskiej do szerokiego kręgu obywateli. Widać, że w przypadku niepopularnych społecznie aktów prawnych przedstawiciele rządu uciekają się do totalitarnych praktyk minionej epoki, aby zamknąć usta ewentualnym przeciwnikom. Stając w obronie zasad moralnych i małżeństwa staliśmy się ofiarami niewybrednej kampanii homoseksualnego lobby, które za pośrednictwem władz próbuje uniemożliwić nam dalsze działania informujące polskie społeczeństwo o zagrożeniach płynących z promocji i legalizacji związków homoseksualnych. W tej sytuacji uważamy, że to właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest dyskryminowane ze względu na propagowane wartości i chrześcijańskie przekonania, gdyż usiłuje się go pozbawić podstawowego prawa do publicznego wyrażania stanowiska, które przysługuje wszystkim organizacjom społecznym w naszym kraju oraz stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kraków, 11 sierpnia 2004 r.

Sławomir Olejniczak
Prezes
Stowarzyszenia
Sławomir Skiba
Wiceprezes
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi ma przyjemność udostępnić wszystkim naszym Przyjaciołom, Korespondentom i Czytelnikom bezpłatny audiobook, zawierający nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”.
W obliczu epidemii koronawirusa i przymusowej izolacji wielu z nas, pragnę zapewnić, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi niezmiennie kontynuuje swoją działalność. Wciąż pracujemy, aby wypełniać naszą misję budzenia sumień Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że nasza misja jest teraz – w tych nadzwyczajnych warunkach pandemii – szczególnie istotna.
„Im mniej posługi sakramentalnej, tym większe pole do działania złego, bo to jest walka, której nie widzimy, rozgrywająca się na poziomie nadprzyrodzonym i wielu wykorzystuje tę sytuację do hejtu przeciwko Kościołowi. (...) W tym jest jakaś diabelska przewrotność, zuchwałość i dlatego będziemy mieli do czynienia z narastającą agresją przeciwko Kościołowi, ludziom wierzącym i tym, którzy teraz przylgnęli mocno do Pana Boga” – mówi w programie „Prawy Prosty” wiceprezes Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi Sławomir Skiba.
Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wszystkich Polaków. Niestety środowisko „Tygodnika Powszechnego” oraz wywodzący się z niego kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia chcą wykorzystać tę sytuację i atakują abpa Andrzeja Dzięgę za to, że głosi on nauczanie Kościoła o przyjmowaniu Komunii Św. oraz wzywa do zachowań, które zmniejszają ryzyko przenoszenia się wirusa.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zachęca do udziału w nowej wielkopostnej kampanii „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”. Każdy uczestnik tej akcji otrzyma wizerunek Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego oraz folder informacyjny na temat tej relikwii.