Rewolucja obyczajowa a kryzys rodziny

2005-12-11

1. Wprowadzenie

Pragnę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi za zaproszenie do udziału w niniejszej konferencji. Ponieważ imponująca praca tej organizacji jest mi dobrze znana, możliwość zabrania głosu na konferencji poczytuję sobie za wielki zaszczyt. Zamierzam przedstawić kilka aspektów kryzysu rodziny w Niemczech, poruszając temat będący aktualnie przedmiotem intensywnych debat z uwagi na niskie wskaźniki urodzeń w Niemczech. Skoncentruję się zwłaszcza na niektórych ideologicznych korzeniach tego kryzysu.

2. Kryzys rodziny

W zajmującej ważne miejsce w debatach prowadzonych w poszczególnych krajach zachodnich dyskusji publicznej na temat kryzysu rodziny i spadku liczby urodzeń, poruszana jest niemal wyłącznie kwestia materialnych przyczyn tego kryzysu. Są one niewątpliwie ważne i należy znaleźć rozwiązania w celu wyeliminowania nad wyraz trudnych warunków materialnych wielu rodzin. Jednakże najważniejszą przyczyną upadku rodziny jest kryzys moralny świata zachodniego: pornografia, aborcja, wrogość wobec religii, bluźnierstwa, "małżeństwa homoseksualne", niemoralność w niemal wszystkich środkach masowego przekazu, niszczące uczucie wstydu wychowanie seksualne w szkole, pobudzająca erotycznie reklama, niemoralny przykład życia znanych osób itd.

Od kilku dziesięcioleci młode pokolenia bombardowane są pornografią. Niektóre czasopisma, określające się mianem czasopism dla młodzieży, a będące w istocie gazetkami erotycznymi, niszczą poprzez publikowanie licznych zdjęć erotycznych młodych ludzi. Prezentowane obrazy i teksty mają na celu tylko i wyłącznie wprawienie dzieci i młodzież w stan odurzenia erotycznego.

Wszechobecna pornografia niszczy w człowieku nie tylko uczucie wstydu, lecz także wszelkie poczucie godności i honoru. Reklama erotyczna i prezentowana stale w telewizji erotyka motywują młodych ludzi do jak najszybszego "wypróbowania wszystkiego" samemu, w wyniku czego wielu z nich traci poczucie sensu i znaczenia energii płciowej. Dla wielu z nich energia ta ma służyć wyłącznie zabawie, a kontakty z płcią odmienną to właśnie możliwość takiej zabawy.

Liberalizacja aborcji prowadzi każdego roku do śmierci milionów istnień ludzkich w skali świata. Jakie stosunki mogą zaistnieć między dzieckiem a kobietą, która już kilkakrotnie poddała się aborcji? Czy taka kobieta, zmuszona nieustannie dźwigać brzemię urazu po aborcji, będzie w stanie normalnie wychowywać dzieci? Również aborcja to jeden ze skutków rewolucji seksualnej 1968 roku.

Telewizja i internet przedstawiają najbardziej perwersyjne praktyki seksualne jako coś oczywistego a nawet eleganckiego. Młody człowiek żyjący w środowisku ignorującym w znacznej mierze wartości chrześcijańskie bierze to wszystko za dobrą monetę, ulega tym wpływom i dąży w miarę możliwości do "wypróbowania" tego wszystkiego samemu.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wspólnie z Fundacją Pro – Prawo do Życia zapraszają na kolejne publiczne różańce w polskich miastach. Pamiętajmy, że moc Różańca jest ogromna, a gorliwa modlitwa może ocalić nie tylko nas, ale również cały świat.
Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy dystrybucję najnowszego kalendarza „366 dni z Maryją”. Tym razem drukarnię opuściło aż 770 tysięcy egzemplarzy, których motywem przewodnim jest Najświętszy Sakrament.
Klub Polonia Christiana zaprasza na kolejne interesujące spotkania. Tym razem powitamy Państwa w Krakowie i Warszawie, gdzie będziemy dyskutować o przebiegu Synodu Amazońskiego konsekwencjach z nim związanych, a także dowiemy się więcej o tym, jak działa zakłamany świat cenzury na przykładzie PRL.
Aż 2900 lilii trafiło przed oblicze Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Kwiaty te, wraz z długim, ozdobnym zwojem zawierającym m.in. Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz nazwiska wszystkich uczestników tej edycji, złożyliśmy w Kaplicy Objawień fatimskiego sanktuarium. W intencji naszych Przyjaciół odmówiona została także modlitwa różańcowa.
W ramach kampanii „Święty Benedykcie, broń mnie od złego!” w trzecim kwartale 2019 roku do polskich rodzin trafiło 282 790 medalików krzyżowych św. Benedykta.