Nasze kampanie
 
Seminarium na temat kryzysu Zachodu

„Schyłek Cywilizacji Zachodniej - nadzieje na przyszłość" - pod takim tytułem w pierwszej połowie lutego odbyło się w Szczawie seminarium poświęcone kryzysowi Zachodu. W tym kilkudniowym spotkaniu, na którym swoje wykłady prezentowali goście z kraju i zza granicy, uczestniczyli młodzi katolicy z Polski oraz delegacja katolickich monarchistów z Białorusi.
Jednym z wykładowców był prof. Jacek Bartyzel, prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi, znany publicysta i historyk idei, który mówił o liberalizmie i jego wpływie na cywilizację zachodnią. Na temat katolickiej teologii historii swój wykład zaprezentował Emeterio Ferrez z portugalskiego TFP, zaś znaczenie klasycznej filozofii w uformowaniu się cywilizacji zachodniej przypomniał Arkadiusz Robaczewski, dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ mówił do uczestników o pladze naszych dni, jaką jest ideologiczny homoseksualizm uderzający w same podstawy społeczeństwa. Piotr Doerre, przewodniczący Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin w krakowskiej Radzie Miasta zastanawiał się nad meandrami demokracji i zagrożeniami, jakie dzisiaj ona niesie, zaś zagadkowe metamorfozy komunizmu były tematem prelekcji Bogusława Bajora, członka SKCh im. Ks. Piotra Skargi. Gościem jednego z wieczorów sympozjum był prezes Ligi Polskich Rodzin, poseł Marek Kotlinowski, który m.in. wskazał na szanse i zagrożenia związane z obecną sytuacją w kontekście niebezpieczeństwa przyjęcia przez kraje Unii Europejskiej tzw. konstytucji europejskiej.