Listy od Przyjaciół
 
...we współczesnym świecie należy systematycznie kształtować sumienia Polaków.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

(…) Chciałbym wyrazić swą wdzięczność za to, iż znalazłem się w gronie stałych korespondentów Instytutu. Wiem, że są wśród nas autentyczni chrześcijanie, praktykujący na co dzień żywą wiarę, którym Wy pomagacie kształtować ducha prawdziwej pobożności. Wiemy doskonale, że we współczesnym świecie należy systematycznie kształtować sumienia Polaków, ponieważ pseudobudowniczowie i „nauczyciele” współczesnego świata wszelkimi możliwymi sposobami starają się osłabić i rozmywać chrześcijańską wiarę i budować człowieka „samowystarczalnego”, który sam sobie jest „bogiem”. „Przymierze z Maryją” jest dwumiesięcznikiem bardzo mocno kształtującym naszą wiarę. Jest autentycznie potrzebnym w polskiej rzeczywistości czasopismem. Uważam, że jeżeli zostanie objętościowo poszerzone, ma dużą szansę na powodzenie na rynku wydawniczym. Szata graficzna jest barwna, tematy podejmowane budujące, istota przesłania trafna. My, chrześcijanie, otrzymaliśmy od Prawdziwego Boga misję głoszenia Królestwa Bożego na Ziemi. Życzę Instytutowi powodzenia i cierpliwości, a redaktorom – mądrości i pomysłowości oraz coraz piękniej wydawanego „Przymierza z Maryją”.
Pozdrawiam.


Józef z Bestwiny