Nasze kampanie
 
Tłumy na premierze Skargi
26. września w krakowskim kinie „Kijów” odbyła się premiera filmu Skarga, która zgromadziła niemal 1000 widzów. Wielka sala pękała w szwach, dostawiano dodatkowe krzesła. Film w reżyserii Jarosława Mańki został zrealizowany przez Instytut im. Ks. P. Skargi w 400. rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei.

– Starałem się pokazać rzeczy, które są mało znane, ale niezwykle interesujące. W filmie chciałem jak najpełniej zademonstrować wszystkie aspekty życia i działalności ks. Skargi i dowiedzieć się, jaka jest o nim prawda – mówił Jarosław Mańka.

– Instytut pragnie promować postać księdza Skargi, który jest zapomniany w powszechnej świadomości. To wielka postać w historii Polski i w dziejach polskiego katolicyzmu, człowiek, który zawsze nawoływał do jedności Rzeczypospolitej. Piotr Skarga zwracał uwagę, że gdyby Polska nie była katolicka, jej istnienie straciłoby rację bytu – powiedział Sławomir Skiba, wiceprezes Instytutu. Film obejrzeli już także mieszkańcy m.in. Warszawy, Radomia, Grójca i Lublina. Projekcje Skargi będą się odbywały w całej Polsce. O szczegółach można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej www.piotrskarga.pl i na portalu www.pch24.pl. Zapraszamy!