Listy od Przyjaciół
 
Wasze przesyłki są dla mnie strażnikiem wiary

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wasze przesyłki są dla mnie strażnikiem wiary, dają poczucie wspólnoty i świadomość, że blask Kościoła, świętość życia, tradycja narodowa są fundamentem naszej cywilizacji. Na co dzień pogłębiam swoją wiarę lekturą duchową i zaangażowaniem w modlitwę. Żyjemy w niespokojnych czasach, przeżywamy tragedie rodzinne i zmagamy się z przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu. Trzeba zdecydowanie podjąć wysiłek twórczej współpracy, aby umocnić pokój miedzy sobą i wokół siebie. (…) Pragnę Wam życzyć dużo siły, wiary i nadziei na lepsze jutro. Złączmy się we wspólnej modlitwie zanoszonej do Boga za palące sprawy Kościoła, świata i naszego codziennego życia tak, by Kościół był prawdziwie naszym domem. Miejmy też odwagę w godny sposób świadczyć o Chrystusie i Ewangelii pod sztandarem naszego patrona ks. Piotra Skargi. Dziękuję Wam za wszystko!
Z Panem Bogiem.


Wasza Czytelniczka Irena