Nasze kampanie
 
Akademia Niepoprawna Politycznie

Od 15 kwietnia do 13 maja w siedzibie Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie miał miejsce pierwszy cykl cotygodniowych wykładów w ramach Akademii Niepoprawnej Politycznie. Temat cyklu brzmiał Święta Inkwizycja i jej czarna legenda i został poświęcony instytucji, która jest przedstawiana w mediach i pracach „naukowych” bardzo niesprawiedliwie i najczęściej kłamliwie.

Wykłady prowadził dr Roman Konik, filozof i publicysta pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentował wyniki swoich prac badawczych przeprowadzonych w archiwach watykańskich.

Celem tej nowej inicjatywy Instytutu jest odkłamywanie oraz uzupełnianie wiadomości, które z powodów poprawności politycznej oraz rozmaitych manipulacji są przemilczane czy też przedstawiane nieobiektywnie w mediach, w szkołach i na uniwersytetach. W sposób szczególny inicjatywa ta jest skierowana do studentów, uczniów szkół średnich, nauczycieli szkolnych i akademickich.