Nasze kampanie
 
Konferencja w Creutzwaldzie
 
W dniach 26-28 kwietnia liderzy środowisk prawicowych i katolickich z Polski oraz współpracownicy Instytutu im. Księdza Piotra Skargi gościli w siedzibie Federacji „Pro Europa Christiana” w Creutzwaldzie, gdzie wzięli udział w konferencji pt. Kościół, Państwo, Cywilizacja – bilans ostatniego dwudziestolecia (1989-2009). Tegoroczne spotkanie rozpoczęła wycieczka na teren bitwy pod Verdun. Pola pamiętające hekatombę młodzieży francuskiej i pruskiej, poległej w I wojnie światowej do dziś noszą ślady wydarzeń sprzed ponad 90 lat.

Część naukową rozpoczął dr hab. Mieczysław Ryba wykładem: Przeobrażenia społeczne i cywilizacyjne w krajach postkomunistycznych. Jako drugi wystąpił Dariusz Zalewski, wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej z prelekcją Tendencje w polskiej edukacji w latach 1989-2009. O historii przemian ustrojowych w Polsce i piętna odciśniętego na nich przez środowisko „Gazety Wyborczej” mówił prof. Grzegorz Kucharczyk. Swojemu wystąpieniu nadał on tytuł: Projekt modernizacji bez Boga i wbrew tradycji. Przypadek Polski po 1989 roku.

Gościem drugiego dnia konferencji był Mathias von Gersdorff, szef niemieckiej akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie”. W wykładzie pt.: Niemcy po upadku Muru Berlińskiego scharakteryzował on zmiany w społeczeństwie zachodniego sąsiada Polski, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Innym państwem poddanym wnikliwej analizie w trakcie konferencji były Włochy. Przebywający tam od wielu lat Julio Loredo, mówił o rewolucji kulturalnej w tym kraju w ostatnich dwóch dekadach.

W trakcie pobytu w Creutzwaldzie uczestnicy konferencji obejrzeli dwa filmy traktujące o historii najnowszej: dokumentalny, ukazujący podobieństwa dwóch lewicowych ideologii narodowego socjalizmu i komunizmu pt. The Soviet Story oraz fabularny Katyń Andrzeja Wajdy.