Recenzja
 
Co się stało z niemieckim Kościołem?
Grzegorz Skałka

Staramy się dbać o nasze kościoły i wspólnoty. To obowiązek każdego katolika. Jednak gdy polskie parafie jeszcze stoją ładem i porządkiem, tuż obok, za naszą zachodnią granicą nad tamtejszym Kościołem i nad Jego pasterzami gromadzą się ciemne chmury.

 

Paweł Chmielewski przyjrzał się Kościołowi w Niemczech i w swojej najnowszej książce opisał zjawiska, które ukazują smutny stan wiary katolickiej za Odrą. Przywołując dokumenty niemieckiego episkopatu, ceniony publicysta magazynu „Polonia Christiana” wskazuje na złe tendencje, którym – o zgrozo! – początek dają sami pasterze.

 

Od czasu, kiedy biskupi niemieccy sprzeciwili się nauce papieża Pawła VI, zawartej w encyklice Humanae vitae, minęło już pół wieku. Przez cały ten okres mogliśmy obserwować kształtowanie się tam rewolucyjnego spojrzenia na sakramenty. Przykładowo – we współczesnych Niemczech Komunia Święta dla ludzi jawnie grzeszących jest już niestety faktem. Nowe wytyczne duszpasterskie przewróciły także naukę o sumieniu. Ten wewnętrzny Boży głos nie jest już wiązany z wypełnianiem Jego woli. Sumienie jest bowiem – według niemieckich hierarchów – usprawiedliwieniem dla człowieka szukającego swego własnego dobra. Ponieważ szczęściem Boga ma być szczęśliwy człowiek, więc pełnienie woli Bożej potrzebne jest człowiekowi tylko do samospełnienia. Podobnie z nauczaniem Kościoła – przydatne ma być tylko takie, które pomagać ma w osiągnięciu ziemskiego szczęścia.

 

To smutna książka… Ukazuje nam przygnębiający proces rozkładu tego, co zawsze było dla nas ważne i święte. Warto ją jednak przeczytać i wzmocnić w sobie przekonanie o prawdziwości słów Chrystusa Pana, który mówiąc o Kościele, zapewniał, iż „bramy piekielne go nie przemogą”.

 

Grzegorz Skałka

 

Paweł Chmielewski, Niemiecka rewolucja. Jak za Odrą ginie katolicka wiara, SKCh, Kraków 2019.