Nasze kampanie
 
E-mailowy apel do Marszałka Sejmu

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej zachęca swych sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję antyaborcyjną, w ramach której do marszałka sejmu wysyłane są e-maile z apelem o wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Oto treść apelu:


Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się do Pana z apelem o wprowadzenie przez Sejm RP do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Uważam, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez procedery aborcji, manipulacji genetycznych i eutanazji potrzebny jest wyraźny zapis konstytucyjny gwarantujący nienaruszalność życia ludzkiego.
Ufam, że Sejm RP stanie w obronie tego fundamentalnego prawa człowieka i uchwali stosowny zapis konstytucyjny, który zagwarantuje dzieciom prawo do narodzin, a osoby stare i schorowane zabezpieczy przed przedwczesnym uśmiercaniem.

Marszałek przesłał organizatorom akcji pismo, w którym dziękował za jednoznaczne poparcie dla wprowadzenia do Konstytucji RP zapisu chroniącego życie ludzkie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. „Mam nadzieję, że to rozwiązanie, będące usankcjonowaniem jednego z najbardziej fundamentalnych praw Bożych i ludzkich, znajdzie zdecydowane poparcie na forum polskiego parlamentu" - napisał marszałek sejmu w piśmie do prezesa SKCh Sławomira Olejniczaka.