Nasze kampanie
 
Prawo własności to fundament

„Prawo własności fundamentem porządku społecznego i rozwoju cywilizacji" - pod takim hasłem odbywał się 7 października br., już trzeci z kolei, Kongres Konserwatywny w Krakowie, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Otwierając Kongres prezes SKCh Sławomir Olejniczak zaprezentował wydaną przez Stowarzyszenie książkę Adolpha Lindenberga pt. Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim. Autor książki - znany brazylijski biznesmen w bardzo przystępny sposób dokonuje przeglądu rozmaitych teorii ekonomicznych z punktu widzenia nauczania Kościoła, ale również - co warto podkreślić - praktyki ekonomicznej, którą nabył podczas swojej prawie 50-letniej działalności.

Ponad 100 gości zebranych w sali lustrzanej Hotelu Grand mogło wysłuchać wykładów zaproszonych prelegentów. Na początek wybitny polski etyk, ks. prof. Tadeusz Ślipko poddał analizie interpretacje prawa własności zaproponowane w rozmaitych odmianach ideologii socjalistycznych i liberalnych, krytykując je następnie z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej. Książę Paul Oldenburg, potomek wybitnej arystokratycznej rodziny niemieckiej mówił na temat rewolucyjnych przemian w ekonomii ostatnich stuleci i ich roli w procesie niszczenia tradycyjnego społeczeństwa. Wreszcie Julio Loredo z włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) przedstawił zmierzające do obrony własności prywatnej działania stowarzyszeń TFP na całym świecie, w tym zwłaszcza na kontynencie południowoamerykańskim.

O długoletnich bojach o powszechne uwłaszczenie, którego istotą jest jak najszersza dystrybucja własności prywatnej, opowiadał natomiast prof. Adam Biela, senator RP, zaś Michael Miller, który przybył na Kongres ze Stanów Zjednoczonych wygłosił wykład pt. „Znaczenie własności prywatnej dla rozwoju społeczeństwa". Kongres zakończył koncert muzyki klasycznej.