Strony Maryjne
 
Madonna Łokietkowa

Wiślica to malownicze miasto położone nad Nidą w województwie świętokrzyskim. Liczne zabytki i ponadtysiącletnia tradycja od lat przyciągają tu ludzi zafascynowanych historią. Niegdyś Wiślica była jednym z najważniejszych ośrodków królestwa. Jednakże nie tylko miłośnicy przeszłości tutaj przybywają. Liczną grupę stanowią również pielgrzymi odwiedzający tutejsze, najstarsze w diecezji kieleckiej, sanktuarium maryjne.

Gotycka kolegiata została zbudowana w 1350 r. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W jej wnętrzu znajduje się otaczana szczególną czcią romańsko-gotycka figura Matki Bożej, zwana Madonną Łokietkową. Rzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem, które w lewej ręce dzierży jabłko królewskie, a prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, wykuł nieznany artysta około 1300 roku. Historia cudownej figury związana jest z Władysławem Łokietkiem. Jak przekazuje tradycja, Łokietek w czasie walk z Wacławem Czeskim o tron krakowski ukrywał się jakiś czas w podziemiach wiślickiego kościoła i tam, według Jana Długosza często o północy krzyżem leżąc, z płaczem i wzdychaniem modlił się o pomoc potrzebną - wówczas właśnie ten obraz dawał mu ratunek i opiekę. Pewnego razu, Władysław, odmawiając hymn ku czci Matki Najświętszej „Witaj Gwiazdo Morza" zwrócił się do Maryi słowami hymnu „okaż się nam Matką". Wówczas usłyszał odpowiedź: „Wstań Władysławie, idź, zwyciężysz". W podzięce za wysłuchane prośby król złożył ślub, iż wybuduje kościół. Zobowiązanie to spełnił jego syn Kazimierz Wielki. Jednym ze znamienitszych pielgrzymów, przybywających systematycznie do Wiślicy, był król Władysław Jagiełło. Rokrocznie w latach 1413-32 brał udział w odpuście Wniebowzięcia NMP. Przyjeżdżał tutaj także Kazimierz Jagiellończyk z synami. W czasie uroczystości millenijnych, 17 lipca 1966 roku prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, ukoronował uroczyście, w asyście 36 biskupów, figurę Madonny Łokietkowej.

Współkoronatorem był arcybiskup Karol Wojtyła. Dziś do Wiślicy przybywają wierni z Rzeszowa, Tarnowa, Lubaczowa, Kielc i innych miejscowości. Stąd rokrocznie wyruszają pielgrzymi diecezji kieleckiej na Jasną Górę, śpiewając pieśń do Madonny Łokietkowej: Najświętsza Panno Wiślicka, cudowna/Co nam łaskami słyniesz z dawien dawna/Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas/Matuchno Wiślicka, nie opuszczaj nas...
DMB