Nasze kampanie
 
O godność kobiet

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi wraz z czterema innymi organizacjami - Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Forum Kobiet Polskich, Sekcją Rodzin KIK w Warszawie oraz Redakcją Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Nasza Droga" - jest współorganizatorem akcji pod nazwą „O godność kobiet - stop pornografii". Akcja ta ma na celu wprowadzenie całkowitego, ustawowego zakazu produkcji i rozpowszechniania pornografii. W ramach tej kampanii, do marszałka sejmu Marka Jurka napłynęło z całego kraju prawie 150 tysięcy postulatów z żądaniem całkowitego zakazu pornografii.