Nasze kampanie
 
Europejski Instytut Nauk Społecznych

20 kwietnia w Creutzwaldzie (francuska Alzacja) zostało otwarte centrum studiów humanistycznych i społecznych, którego misją jest udostępnianie i popularyzacja wiedzy o chrześcijańskim dziedzictwie Europy poprzez organizację studiów, szkoleń i warsztatów. W uroczystościach inauguracyjnych wziął udział m.in. ks. kardynał Walter Brandmüller. Instytut powstał dzięki wsparciu Federacji Pro Europa Christiana, której członkiem jest Instytut im. Ks. Piotra Skargi. We władzach Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych zasiada kilku członków SKCh.