Strony Maryjne
 
Wąsewska Pani


Wąsewo to niewielka wioska położona w odległości ok. 3 km od trasy łączącej Płock z Ostrowią Mazowiecką. Miejscowość słynie z sanktuarium maryjnego. Od XVII wieku nieprzerwanie pielgrzymują tu wierni z różnych stron diecezji łomżyńskiej, a zwłaszcza z Kurpiowszczyzny.

Parafia w Wąsewie została erygowana ok. 1450 r. w czasie posługi pasterskiej biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Istniało tutaj kilka kościołów drewnianych. Obecny, murowany pw. Narodzenia NMP został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1912-1922. W ołtarzu głównym znajduje się czczony przez wiernych cudowny ob­raz Matki Bożej Wąsewskiej z Dzieciątkiem.

Pierwsza źródłowa wzmianka na jego temat pochodzi z 1711 roku. Opis wizytacyjny parafii rozpoczęto zdaniem: „Wieś ta Wąsewo posiada miasto ucieczki a mianowicie Obraz Najświętszej Marii Panny umieszczony w głównym ołtarzu”. Wokół obrazu i na ołtarzu znajdowały się liczne wota składane w podzięce za otrzymane łaski, a wymieniane w kolejnych wizytacjach biskupich i dziekańskich. W 1787 r. dziekan użył określenia „Obraz słynący łaskami” i te słowa powtarzano do końca XIX wieku. W 1906 r. pojawiło się określenie „Obraz cudowny” i tak nazywany jest do dzisiaj.

Z wizerunkiem Matki Bożej związane są liczne cuda otrzymywane od Boga za Jej orędownictwem. Jak podają kroniki parafialne, w 1849 roku podczas epidemii cholery, okoliczna ludność gromadziła się przed obrazem. Miejscowy proboszcz zanotował, iż w parafii Wąsewo wszyscy mieszkańcy pozostali zdrowi. Kolejne niezwykłe zdarzenie miało miejsce w 1971 r., gdy pewna kobieta prosiła o Mszę Świętą dziękczynną. Po bezskutecznym leczeniu dziecka chorego na padaczkę matka ofiarowała je Matce Bożej, a dziecko cudownie wyzdrowiało.

Do Sanktuarium jako miejsca kultu przybywały i wciąż przybywają rzesze wiernych. Najwięcej jest ich w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ruchu pielgrzymkowego nie powstrzymały historyczne zawieruchy: rozbiory, konfederacje, powstanie kościuszkowskie, wojny napoleońskie. Przyhamowała go I wojna światowa, ale został wznowiony w okresie międzywojennym.

8 września 2000 roku Cudowny Obraz Matki Bożej Wąsewskiej, za zgodą Stolicy Apostolskiej, został uroczyście ukoronowany przez ks. kardynała Józefa Glempa. Rok wcześniej, 8 czerwca 1999 roku podczas wizyty apostolskiej w Polsce korony pobłogosławił Papież Jan Paweł II.

DMB

Redakcja serdecznie dziękuje Panu Januszowi Zadrodze ze Skarżyna za przesłanie informacji na temat Cudownego Obrazu Wąsewskiej Pani.