Nasze kampanie
 
Nowy numer „Polonia Christiana”

Najnowszy numer magazynu otwiera artykuł pt. Unia trzeszczy w szwach pióra Bogusława Bajora, opisujący narastające trudności wewnętrzne mogące doprowadzić do rozpadu projektu unijnego. Marcin Jendrzejczak pisze o zgubnych konsekwencjach wprowadzanej właśnie reformy emerytalnej. Temat główny pisma to cesarsko-królewskie dziedzictwo i sentymenty, które wytworzyły się przez stulecia panowania dynastii Habsburgów. W numerze znalazły się również teksty stałych felietonistów: Grzegorz Braun przygląda się historiografii Żydów w Polsce, a Jacek Bartyzel pisze o pokusie „tradycjonalistycznego” nihilizmu.