Temat numeru
 
Nie przemogą!
Bogusław Bajor

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? – to pytanie Boskiego Mistrza jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy bowiem, że niektórzy nasi bracia w wierze poszli na służbę u księcia tego świata. Czy podjęli ten krok z premedytacją? Ze strachu przed prześladowaniami? A może dla „świętego spokoju”?

Niestety, kryzys wiary i nienawiść do Kościoła – kapłanów i świeckich, dotarły do naszego kraju. To już nie jest tylko zjawisko rodem ze „zgniłego Zachodu”, krajów muzułmańskich czy komunistycznych. Jadowite antychrześcijaństwo wylewa się na ulice polskich miast – atakuje nasze świątynie, duchownych, świeckich… Ośmiesza dogmaty wiary, obraża Boga i święte Osoby…

Sami niekiedy padamy ofiarami pomówień, wyzwisk, niesprawiedliwych sądów. No, ale przecież Pan Jezus uczulał nas na to: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! (Mt 10,24–26).

Nie każdy wytrzymuje ten bolesny egzamin. Więcej – licząc tylko na własne siły – nie przejdziemy tej próby bez szwanku. Mamy jednak zapewnioną pomoc „z góry” – sakramenty, wsparcie Kościoła cierpiącego w czyśćcu i triumfującego w Niebie (co obrazuje nasza okładka). Nieustannie wstawia się za nami Matka Najświętsza.

Czego nam więc jeszcze potrzeba? Nie czekajmy aż ktoś za nas wszystko zmieni, naprawi. Św. Matka Teresa z Kalkuty, zagadnięta przez dziennikarza, co należy zmienić w Kościele, odpowiedziała bez wahania: mnie i ciebie. Jako uczniowie Chrystusa zacznijmy zmianę od siebie. Każdy dzień przeżyty zgodnie ze wspaniałym wezwaniem do Niebieskiego Ojca: bądź wola Twoja, jest dniem wyrwanym diabłu.

Chrystus Pan, gdy obiecał św. Piotrowi, że na nim zbuduje Swój Kościół, zapewnił, że bramy piekielną Go nie przemogą (por. Mt 16,18). Nie przemogą, czyli nie zwyciężą. Skoro to powiedział Zbawiciel, to tak będzie. Nie przemogą Go prześladowania czy wewnętrzni wrogowie…

Maryja zapowiedziała w Fatimie, że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Ten triumf będzie jednocześnie triumfem Kościoła, odnowionego, pełnego wiary i chrześcijańskiej żarliwości.

Już wkrótce rozpoczyna się Wielki Post. To doskonała okazja, by ofiarować wielkopostne wyrzeczenia za Kościół właśnie. Każdy dobry uczynek buduje i przyspiesza godzinę Jego triumfu. Ale też każdy nasz grzech rani Mistyczne Ciało Chrystusa.
Nie rańmy Go więcej!