Blask Kościoła
 
Via Dolorosa - śladami Zbawiciela
Michał Wikieł

Via Dolorosa to dla chrześcijan najważniejsza ulica w Jerozolimie – droga, na której Chrystus Pan stawiał Swoje ostatnie ziemskie kroki, dźwigając Krzyż na Golgotę. Szczególnie podczas Wielkiego Postu nasze myśli kierują się ku świętemu miastu…

 

Jerozolima wciąż pamięta pojmanie Pana Jezusa, nieuczciwy proces, biczowanie, koronowanie cierniem, drogę na Kalwarię, wreszcie przybicie do Krzyża i śmierć. Jednak kiedy dziś staniemy na Via Dolorosa, zauważymy głównie wielkie targowisko, na którym można kupić wszystko – od różańców i krucyfiksów po owoce i świeże mięso. Sacrum miesza się z profanum…


Dokładna trasa, jaką przebył nasz Zbawiciel, różniła się nieco od współczesnej, która jest rekonstrukcją. Trudno bowiem było ją dokładnie ustalić (zaczęto w XII wieku, w czasie wypraw krzyżowych), mając na uwadze tragiczne dzieje miasta.


Współczesna Via Dolorosa mierzy 660 metrów. Zaczyna się w dzielnicy muzułmańskiej – tam znajdziemy siedem pierwszych stacji – a kończy w dzielnicy chrześcijańskiej. Pierwszą stację Drogi Krzyżowej łatwo przeoczyć, znajduje się bowiem wewnątrz muzułmańskiej szkoły Al-Omariya. Nieco dalej znajdziemy kolejną – Jezus bierze Krzyż na Swoje ramiona, przy klasztorze franciszkańskim, gdzie stoją kościoły: Biczowania i Skazania. W tym drugim możemy zobaczyć Lithostrotos, czyli kamienny dziedziniec, po którym chodził Chrystus. Kaplice poświęcone III i IV stacji zwane są „polskimi”, ponieważ odnowione zostały dzięki aktywności ks. Stefana Pietruszki‑Jabłonowskiego i hojności polskich żołnierzy oraz emigrantów. Na bizantyjskiej mozaice przy IV stacji zaznaczono odciski stóp Maryi, sugerujące miejsce, w którym stała Matka Boża. Od V stacji Via Dolorosa prowadzi pod górę, co uzasadnia konieczność zmuszenia Szymona z Cyreny do dźwigania Krzyża. W spiekocie dnia idziemy dalej, by zobaczyć, jak Oblicze Pana odbija się na chuście św. Weroniki… Przy kolejnej, VII stacji, rozważamy Drugi upadek Zbawiciela pod Krzyżem. By dojść do VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty – trzeba odbić w boczną uliczkę i znaleźć mały krzyż wyrzeźbiony na murze greckiego klasztoru. Ta i następna stacja nie mają żadnej kaplicy. Ale nad trzecim upadkiem Chrystusa rozmyślamy już obok wejścia do klasztoru koptyjskiego, gdzie nie ma straganów i łatwiej o skupienie…


Wreszcie docieramy do Bazyliki Grobu Bożego, która skrywa pięć ostatnich stacji. Do położonej na wysokości około 5 metrów Kalwarii prowadzą strome schody. W Kaplicy Ukrzyżowania rozważamy stację X: Jezus z szat obnażony i XI: Jezus przybity do Krzyża. Z kolei nad Śmiercią Pana Jezusa na Krzyżu rozmyślamy w Kaplicy Kalwarii, gdzie pod ołtarzem, w pękniętej skale, znajduje się otwór, w który wetknięty był Krzyż Chrystusa. XIII stację – Jezus zdjęty z Krzyża – rozważa się także na Kalwarii, przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej.


W centralnym miejscu bazyliki mieści się Kaplica Grobu Bożego, upamiętniająca ostatnią, XIV stację. W jej przedsionku – Kaplicy Anioła, zobaczymy mały ołtarz zawierający fragment kamienia, którym zakryto Grób Jezusa. Natomiast pod płytą nagrobną znajduje się lita skała, na której leżało Ciało Zbawiciela.


Rozważając Drogę Krzyżową i tajemnicę Bożej Ofiary, zwłaszcza dziś, w obliczu wzmożonych prześladowań chrześcijan, widzimy wyraźniej, że droga Chrystusa staje się drogą Kościoła, który On sam ustanowił.