Strony Maryjne
 
Święta Anna Samotrzecia z Góry Świętej Anny
Marcin Więckowski

Jednym z najbardziej wyjątkowych sposobów przedstawiania Matki Bożej jest motyw św. Anny Samotrzeciej, w którym umieszcza się w centralnym miejscu św. Annę – matkę Maryi, a zatem babcię Jezusa. Na lewej ręce pobożna kobieta trzyma małą Maryję, a na prawej Dzieciątko Jezus. Słowo „samotrzeć” w średniowiecznej polszczyźnie oznaczało „we troje razem”. Nie ulega wątpliwości, że najwspanialszym dziełem w tej dziedzinie na ziemiach polskich jest cudowna figurka z Góry Świętej Anny w województwie opolskim.

Czas powstania rzeźby historycy określili na drugą połowę XV wieku. Nie znamy jej autora ani miejsca powstania. Pierwsze pewne informacje na temat figurki pochodzą z 1503 roku, kiedy to saksoński dworzanin Jan Staffinger udał się do Francji po relikwie św. Anny, które umieszczono w otworze wywierconym w głowie rzeźby. Pomiędzy 1508 a 1513 rokiem figurka trafiła na Śląsk, do kościółka św. Anny na Górze Chmielowej. Wkrótce potem zaczęto ją nazywać Górą Świętej Anny.

Był to trudny czas, pierwsze lata rewolucji protestanckiej, kiedy na całym obszarze niemieckojęzycznym szerzyły się błędne nauki Lutra wraz z podważaniem kultu Maryi i świętych oraz oddawania czci obrazom i figurom. Może właśnie na zasadzie kontry dla protestantyzmu kult św. Anny Samotrzeciej umacniał się, a za pośrednictwem jej oraz jej Córki, Chrystus Pan dokonywał kolejnych cudów.

23 grudnia 1723 roku Jan Tadeusz Ridel, naczelnik Głogówka, ofiarował złote korony dla św. Anny, Maryi i Dzieciątka Jezus. Niestety, kilkadziesiąt lat później zostały one skradzione. 14 września 1910 roku biskup wrocławski Karol Augustyn dokonał oficjalnego aktu koronacji figury trzema złotymi koronami.

W 1941 roku władze niemieckie wyrzuciły z Góry Świętej Anny franciszkanów, którzy posługiwali tam od 1655 roku. Na szczęście o. Feliks Kos zwiódł hitlerowców, umieszczając w ołtarzu kopię figurki, podczas gdy oryginalna św. Anna Samotrzeć była ukrywana aż do końca wojny. Po 1945 roku Góra Świętej Anny znalazła się na terytorium Polski, a cudowna figurka cieszy się wciąż oddawaną jej czcią. W 1983 roku w czasie pielgrzymki do ojczyzny modlił się przed nią papież św. Jan Paweł II.