Nasze kampanie
 
„Solidarni z nienarodzonymi"
 W ramach akcji „Solidarni z nienarodzonymi" Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi apeluje do wszystkich swych sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję antyaborcyjną, w ramach której do marszałka Sejmu wysyłane są e-maile z apelem o wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Oto treść apelu:

Szanowny Panie Marszałku,
Zwracam się do Pana z apelem o wprowadzenie przez Sejm RP do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Uważam, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez procedery aborcji, manipulacji genetycznych i eutanazji potrzebny jest wyraźny zapis konstytucyjny gwarantujący nienaruszalność życia ludzkiego.
Ufam, że Sejm RP stanie w obronie tego fundamentalnego prawa człowieka i uchwali stosowny zapis konstytucyjny, który zagwarantuje dzieciom prawo do narodzin, a osoby stare i schorowane zabezpieczy przed przedwczesnym uśmiercaniem.

Stowarzyszenie wysłało też do 175 ooo swoich korespondentów zachętę do włączenia się w tę akcję poprzez wysyłanie swoich apeli do marszałka Sejmu o wprowadzenie do Konstytucji zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Do wielu polskich domów trafiła również broszura Różaniec w obronie życia z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, zachęcająca do modlitwy w intencji penej ochrony życia.


Apelujemy, by wszyscy nasi przyjaciele wyrażali swoje zdanie w tej ważnej kwestii i za pośrednictwem telefonów lub podczas wizyt w biurach poselskich domagali się od posłów jasnego opowiedzenia się po stronie dzieci nienarodzonych. SKCh w ramach tej akcji rozesłało do polskich domów kolejną partię książek pt. 50 pytań i odpowiedzi o aborcji. To bardzo ważny głos w debacie publicznej dotyczącej ochrony życia. Więcej na stronie www.nienarodzeni.org.pl.