X Kongres Konserwatywny: Katolicy na przełomie dziejów

październik 2013
X Kongres Konserwatywny: Katolicy na przełomie dziejów

X Kongres Konserwatywny: Katolicy na przełomie dziejów

Podobnie jak poprzedni, także X Kongres Konserwatywny odbył się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. 5 października 2013 roku katolicy z Polski oraz goście z innych krajów świata spotkali się, by poszerzyć swoją wiedzę oraz wymienić doświadczenia z ludźmi oddanymi idei odnowienia christianitas. Temat przewodni kongresu brzmiał: "Katolicy na przełomie dziejów".


Po otwarciu spotkania przez prezesa Instytutu Księdza Piotra Skargi - Sławomira Olejniczaka, który w krótkim przemówieniu nakreślił niepokojący stan zachodniej cywilizacji, pogrążonej w kulturze śmierci, głos zabrał pierwszy zaproszony prelegent prof. Grzegorz Kucharczyk. Wybitny historyk omawiał analogie między sytuacją społeczno-polityczną w upadającym imperium rzymskim, a czasami współczesnymi. Potem do słuchaczy przemówił współzałożyciel cenionego katolickiego magazynu „Radici Cristiane”, Guido Vignelli. Gość z Włoch zachęcał słuchaczy do analizowania historii zachodniej cywilizacji z punktu widzenia działania łaski Bożej i ludzkiej odpowiedzi na nią.


Ważnym punktem X Kongresu Konserwatywnego było wręczenie Nagrody im. Księdza Piotra Skargi księdzu Stanisławowi Małkowskiemu, zasłużonemu członkowi opozycji antykomunistycznej w PRL. Zarząd SKCh pragnął uhonorować w ten sposób niezłomną i bezkompromisową postawę tego kapłana wobec komunistycznej sekty.

 

Po przerwie kontynuowano obrady. Doradca Instytutu Ks. P. Skargi Valdis Grinsteins wygłosił referat zatytułowany: "Katolicka wizja dziejów". Jako ostatni przemawiał Luis Dufaur, dyrektor brazylijskiego Instytutu Plinia Correi de Oliveira, który skupił się na znaczeniu Objawień Fatimskich dla współczesnego świata.


Kongres zakończył koncert Krakowskiego Kwintetu Dętego, który wykonał utwory Mozarta i Danziego.

Zachęcamy do zapoznania sie z szerszą relacją z X Kongresu Konserwatywnego na portalu PCh24.pl.