Nasze kampanie
 
Adolpho Lindenberg w Polsce

Goszczący w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi i Fundacji PAFERE Polska, brazylijski ekonomista, przedsiębiorca i publicysta Adolpho Lindenberg wygłosił w Krakowie i Warszawie wykłady zatytułowane „Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim”.

Według prelegenta, ważnym frontem walki ze współczesnym komunizmem jest zwalczanie mentalności etatystycznej, stanowiącej przeszkodę dla wolnego rynku i wolności ludzi. Etatyzm osłabia również rolę ojca rodziny, choćby zmniejszając jego władzę nad przeznaczeniem wypracowanych pieniędzy, które obecnie wydają za niego urzędnicy.

Dr Lindenberg skrytykował postawę katolików progresywnych, którzy odsądzają kapitalizm od czci i wiary twierdząc, że jest źródłem biedy. O tym, że jest to błędna postawa, świadczy przykład niektórych krajów Dalekiego Wschodu, które postawiwszy na wolny rynek, ze stanu powszechnej biedy, w ciągu ok. 20 lat potrafiły podnieść się do poziomu najszybciej rozwijających się państw świata.

Prelegent przedstawił także model chrześcijańskich stosunków między pracodawcami a pracownikami. Według niego wzajemne relacje między obiema grupami winny nabrać cech rodzinnych. Jako wzorcowe wykładowca przedstawił przykłady z Francji przedrewolucyjnej. Należy dążyć do tego, by w społeczeństwach chrześcijańskich międzyludzkie relacje w zakładach pracy były wolne, rodzinne, szczęśliwe i kreatywne.

Dr. Adolpho Lindenberg jest autorem wydanej przed rokiem przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi książki Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim.