Nasze kampanie
 
Akcja SKCh: Uważaj! Karta Praw Podstawowych


Pomimo odrzucenia unijnej konstytucji przez Francuzów i Holendrów, znów próbuje się ją narzucić narodom Europy, tym razem jednak usiłując obejść warunek referendum. Nie należy mieć złudzeń, że przyjęcie przez Polskę traktatu reformującego w żaden sposób nie przyczyni się do jej dechrystianizacji. Wręcz przeciwnie, uważamy, że proces ten zostanie przyspieszony
– czytamy w stanowisku Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi w sprawie reformującego Traktatu Konstytucyjnego i jego najważniejszej części, czyli Karty Praw Podstawowych.

Stowarzyszenie organizuje akcję protestacyjną wobec próby narzucenia Polsce i innym krajom europejskim tzw. reformującego Traktatu Konstytucyjnego, a w szczególności Karty Praw Podstawowych, z pominięciem głosu obywateli w formie publicznej debaty i referendum.

Do protestu można się przyłączyć wysyłając apel do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zamieszczony na stronie internetowej www.protestuj.pl.