Nasze kampanie
 
IV Kongres Konserwatywny: Katolicy wobec cywilizacyjnych zagrożeń


13 października z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, już po raz czwarty odbył się Kongres Konserwatywny. Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, do Krakowa przyjechali zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Zgromadzeni w Auli „Florianka” uczestnicy Kongresu wysłuchali wykładów pod wspólnym hasłem: „Katolicy wobec cywilizacyjnych zagrożeń”.

Jako pierwszy głos zabrał książę Bertrand de Orleans e Bragança. W wykładzie zatytułowanym „Chrześcijańska koncepcja porządku władzy” przypomniał m.in., że społeczeństwo to związek ludzi dążących pod kierownictwem władzy do zbawienia.

Kolejny wykład pt. „Współczesne prześladowania religijne w świetle orędzia fatimskiego” wygłosił przedstawiciel chilijskiego Stowarzyszenia TFP – José Antonio Ureta. Prelegent zauważył, iż prześladowania katolików trwają nadal – głównie w wielu krajach Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Niepokoją także tendencje w Unii Europejskiej do narzucania przepisów prawnych w coraz większym stopniu kłócących się z prawem naturalnym, np. w zakresie życia ludzkiego czy promocji homoseksualizmu.

Dr Damian Leszczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego w wygłoszonym przez siebie wykładzie „Nowa lewica i zagrożenia dla cywilizacji chrześcijańskiej” przybliżył słuchaczom ideowe założenia współczesnej lewicy, która już dawno przestała żywić nadzieję, że rewolucję wywołają robotnicy. Obecnie tzw. nowa lewica stawia na mniejsze grupy społeczne kontestujące rzeczywistość.

Prezes SKCh im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak w swym wystąpieniu „Dechrystianizacja współczesnego świata” nawiązał do tez prof. Plinia Corrêi de Oliveira, stwierdzając, że proces dechrystianizacji społeczeństwa jest wynikiem celowego i rozumnego działania sił wrogich Kościołowi. Rewolucyjnemu procesowi dechrystianizacji należy przeciwstawić się poprzez działania kontrrewolucyjne, których przykładem może być działalność Stowarzyszenia i Instytutu im. Ks. Piotra Skargi.

Podczas obrad zaprezentowano nowe wydanie książki Rewolucja i Kontrrewolucja autorstwa Plinia Corrêi de Oliveira, wydaną przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. IV Kongres Konserwatywny zakończył koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego.