Nasze kampanie
 
Konferencja o Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej

- Jeśli Karta Praw Podstawowych stanie się obowiązującym prawem Unii, to grozi nam dyktatura relatywizmu godząca w prawo naturalne i najbardziej fundamentalne prawa osoby ludzkiej stwierdził prof. Roberto de Mattei, wiceprezydent Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych, założyciel i przewodniczący Centrum Kulturalnego Lepanto. Redaktor naczelny prestiżowego, włoskiego miesięcznika „Radici Christiane” wziął udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie konferencji: „Traktat Konstytucyjny a chrześcijańskie dziedzictwo Europy”.

Referaty wygłosili również: Stephane Buffetaut i dr Andrzej Grajewski. Profesor de Mattei poddał Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej zdecydowanej krytyce. Wykazał, że stanowi ona przejaw typowego dla Unii prawa charakteryzującego się relatywizmem moralnym i subiektywizmem.

Patronat medialny nad imprezą objął tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”.