Nasze kampanie
 
Apel do senatorów

Po odrzuceniu 4 lutego 2011 przez Sejm RP poprawki mającej na celu zabezpieczenie prawa polskiego przed próbami narzucenia z zewnątrz legalizacji związków homoseksualnych, Stowarzyszenie im. Księdza Piotra Skargi wystąpiło z apelem otwartym do senatorów, by przywrócili do projektu ustawy Prawo prywatne międzynarodowe odrzuconą przez Sejm poprawkę. Apel noszący tytuł: Wobec niebezpieczeństwa legalizacji w Polsce związków homoseksualnych został opublikowany m.in. w „Rzeczpospo­litej”.

Inicjatywę Stowarzyszenia wsparło wiele osób z całej Polski. Na adresy poszczególnych senatorów wysłano wiele apeli w tej sprawie. Niestety, większość senatorów zlekceważyła głos obywateli i ostatecznie poprawka nie została przywrócona.