Nasze kampanie
 
„Nie" dla aborcji!

Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi wsparło akcję Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, mającą na celu wprowadzenie zmian do prawodawstwa polskiego, tak by chroniło ono życie wszystkich bez wyjątku dzieci nienarodzonych, w tym także chorych i poczętych w wyniku gwałtu. Skalę problemu obrazuje fakt, że tylko w 2009 r. w szpitalach zostało zamordowanych 510 dzieci, co do których istniało podejrzenie, że są chore. Akcja zbierania podpisów pod projektem nowej ustawy objęła teren ponad 30 diecezji. Aby Sejm RP został zmuszony do zajęcia się nim, najpóźniej 20 kwietnia projekt powinien zostać złożony w Sejmie z listą co najmniej 100 000 podpisów osób go popierających. Szczegóły na stronie www.stopaborcji.pl. Tam można także pobrać wzór listy poparcia dla inicjatywy. Można go także otrzymać pisząc na adres SKCh im. ks. Piotra Skargi.