Nasze kampanie
 
Sarmacka „Polonia Christiana"

Ukazał się 19. numer pisma „Polonia Christiana”. Jego tematem głównym jest dziedzictwo I Rzeczypospolitej. O jej potędze, chwale, tradycji, niewykorzystanych szansach i czarnej legendzie piszą m.in. Jacek Kowalski, Ryszard Legutko, Grzegorz Braun, Grzegorz Kucharczyk i Jerzy Wolak.

Ponadto w numerze: przyszłe losy Unii Europejskiej stara się przewidzieć Piotr Doerre; Bogna Białecka analizuje symptomy kryzysu ojcostwa we współczesnym świecie; Natalia Dueholm przybliża nieznane szerzej, wstydliwe kulisy powstawania i ekspansji gigantycznego dzisiaj przemysłu aborcyjnego, zaś Łukasz Adamski wskazuje na pozytywne fakty z frontu cywilizacyjnej batalii – zdecydowane opowiedzenie się za życiem znanych postaci tzw. show-biznesu.