Nasz Patron
 
Beatyfikacja ks. Piotra Skargi coraz bliżej!

 21 czerwca br. w krakowskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła zakończyła się uroczysta sesja zamykająca postępowanie diecezjalne procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego naszego patrona, Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ. Dokumenty trafią teraz do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.


Na tym etapie procesu najważniejsze było zebranie świadectw o heroiczności życia księdza Piotra Skargi. W procesie świadczyli m.in. hierarchowie, duchowieństwo zakonne i diecezjalne, ludzie nauki i kultury, przedstawiciele dzieł zainicjowanych przez Sługę Bożego oraz ośrodki żywej pamięci o Kaznodziei Narodu Polskiego w Grójcu, Jarosławiu i Wilnie.


Orężem księdza Skargi było słowo. Jednak nie błyszczał on zwykłym słowem – choć nadawał mu piękny kształt, na którym wychowywały się pokolenia Polaków – lecz żywym słowem samego Boga, przenikającym wszystko i skuteczniejszym niż miecz obosieczny – podkreślił w swoim wystąpieniu metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.


Metropolita zauważył, że proces rzetelnie udokumentował kult, jakim nieprzerwanie cieszył się i nadal cieszy ks. Skarga w szerokich kręgach Kościoła. – Zrobiliśmy co do nas należało i co się należało księdzu Skardze. Przekazujemy Stolicy Apostolskiej dokumentację świadczącą o jego świętości, pozostawiając ostateczną decyzję Ojcu Świętemu – powiedział hierarcha.


Uroczystość, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, uświetnił Akademicki Chór „Organum” i Zespół Instrumentalny „Ricercar” pod batutą Bogusława Grzybka, wykonując utwory ks. Grzegorza G. Gorczyckiego, Stanisława Moniuszki, Antonia Vivaldiego, Charlesa Gounoda oraz pieśń O Skargo, hołd niesiemy Ci.

 

Na koniec zgromadzeni odmówili modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.