Fatima
 
Ratunek dla świata w Niepokalanym Sercu Maryi!

Wczasie swoich objawień w Fatimie Matka Boża wyraźnie wskazała na warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ratować ludzkość przed zbliżającą się karą za grzechy. Jednym z tych warunków było osobiste praktykowanie i wprowadzenie na całym świecie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.

 

10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza Panna w Pontevedra, a z boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała serce otoczone cierniami, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało:

– Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

 

Potem powiedziała Najświętsza Panna:

– Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

 

15 lutego 1926 r. znowu objawiło się jej Dziecię Jezus. Pytało się jej, czy już rozpowszechniła nabożeństwo do Matki Najświętszej. Łucja przedstawiła Mu trudności, które miał spowiednik i odpowiedziała, że matka przełożona była gotowa je rozpowszechnić, ale spowiednik oświadczył, że sama nic nie poradzi. Jezus odpowiedział:

– To prawda, że twoja przełożona sama nic nie poradzi, ale z Moją łaską może wszystko.

Łucja przedstawiła Panu Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź św. mogła być 8 dni ważna.

 

Pan Jezus odpowiedział:

– Tak, może być ważna nawet wiele dłużej pod warunkiem, że są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują, i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.

– Mój Jezu, a gdy ktoś zapomni wzbudzić tę intencję?

 

Jezus odpowiedział:

– To mogą uczynić to przy następnej spowiedzi św., gdy się nadarzy okazja.

 

Fragmenty książki Wspomnienia s. Łucji z Fatimy, Secretariado dos Pastorinhos, Tom I, s. 200–201,  Fatima 2007