Strony Maryjne
 
Idź do Maryi Kolembrodzkiej
Gdy nie masz możliwości 
pójść do Częstochowskiej
Nie narzekaj, wybierz się
do Maryi Kolembrodzkiej

Ona ciebie przyjmie,
Ona cię zrozumie
Ona twoje troski
też zobaczy w tłumie.


Kolembrody to maleńka wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. Jest to miejsce szczególne, bo jak głosi legenda, Matka Boża sama wybrała je na swą siedzibę i dziś króluje w tutejszym Sanktuarium Nawiedzenia NMP, obdarzając wiernych licznymi łaskami. Potwierdza to archiwalna księga parafialna, która zawiera świadectwa cudów i łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Kolembrodzkiej.

Jej kult sięga XVII wieku. Według ustnych przekazów król Jan III Sobieski, polując w tutejszych borach, oddalił się od swego wojska i zabłądził. Modląc się gorąco do Matki Najświętszej o pomoc, ujrzał w zaroślach jasną postać, a w niej rozpoznał samą Maryję. Wskazała mu drogę powrotną, chroniąc go od śmierci. Tej samej nocy Matka Boża przyśniła się władcy i poleciła mu, by w miejscu objawienia zbudował kościół.

Monarcha wzniósł i uposażył świątynię oraz ofiarował do głównego ołtarza swój obozowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który towarzyszył mu podczas wyprawy wiedeńskiej. Przed Jej obliczem modlili się między innymi prześladowani unici, którzy gromadzili się w pobliskich lasach na tajnych rekolekcjach.

W 1875 roku władze carskie przejęły świątynię w Kolembrodach i osadziły w niej popa prawosławnego, a unitów zmuszały do wyznawania prawosławia. W 1915 roku Rosjanie spalili plebanię i budynki gospodarcze, pozostawiając jednak kościół. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Kolembrodach na nowo erygowano parafię rzymsko‑katolicką. Ponieważ dawnej świątyni groziło zawalenie, została rozebrana, a na jej miejscu w 1935 roku wybudowano kościół trzynawowy.

Dziś sanktuarium w Kolembrodach odwiedzają nie tylko okoliczni mieszkańcy. Najczęściej przybywają tu pielgrzymki indywidualne i rodzinne, które, wracając z Kodnia, zaglądają również do miejscowej świątyni.

Idźmy więc do Maryi Kolembrodzkiej nie tylko przy okazji odbywających się odpustów (w uroczystości: MB Kolembrodzkiej – pierwsza niedziela lipca, Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września, św. Józefa, patrona dobrej śmierci – 1 maja oraz w obchody rocznicowe tzw. misji unickich w lesie Sumierz – druga niedziela lipca), by prosić Ją o wstawiennictwo u swego Syna. Ona ciebie przyjmie, Ona cię zrozumie, Ona twoje troski też zobaczy w tłumie


DMB


Redakcja dziękuje Księdzu Kustoszowi Tadeuszowi Kotowi za zgodę na publikację w naszym piśmie wizerunku Maryi Kolembrodzkiej.