Nasze kampanie
 
Marsze dla Życia i Rodziny
W tym roku ulicami polskich miast przeszło ponad 120 Marszów dla Życia i Rodziny, w ramach których dziesiątki tysięcy osób manifestowało przywiązanie do rodziny i chrześcijańskich wartości. Wspólne hasło tegorocznych marszów brzmiało: Rodzina obywatelska. Rodzina–wspólnota–samorząd. W ich trakcie organizatorom z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny udało się rozdać czterdzieści tysięcy egzemplarzy petycji do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji prawa oświatowego w duchu wzmocnienia znaczenia rodziny w procesie edukacyjnym i wykluczenia z programu szkolnego szkodliwych treści dla rozwoju dziecka. Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi współorganizowało marsze w Warszawie i Krakowie.

W stolicy demonstrowało ok. 10 tys. osób. Barwny pochód przeszedł sprzed kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży na plac Zamkowy. Z kolei w Krakowie ponad dwutysięczna grupa przemaszerowała z placu Matejki do Parku Jordana przy krakowskich Błoniach.