Nasze kampanie
 
Kalendarium Klubów „Polonia Christiana"

• 17 maja podczas spotkania z darczyńcami w Świdniku odbyła się prezentacja filmu pt. Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?

• 19 maja w Warszawie i 20 maja w Radomiu gościł red. Witold Gadowski. Podczas spotkania starał się udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy grozi nam bałkanizacja Polski?

• 27 maja w Krakowie – redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana” Sławomir Skiba wygłosił wykład pt. Czy prawdziwa rodzina jeszcze istnieje?

• 28 maja w Radomiu i 31 maja w Stalowej Woli prof. KUL Mieczysław Ryba wygłosił prelekcję pt. Jak pisać historię od nowa?

• 10 czerwca w Krakowie gościł Gabriel Maciejewski. Tytuł spotkania brzmiał: Irlandzki Kościół i republika.

• 14 czerwca w Stalowej Woli i 18 czerwca w Radomiu odbyło się spotkanie z doradcą życia rodzinnego Anetą Wakułą. Jego tytuł brzmiał: Stop seksualizacji naszych dzieci.

• 21 czerwca w Stalowej Woli dr hab. Paweł Skrzydlewski wygłosił referat pt. Przyczyny ateizacji w edukacji.

• 21 i 22 czerwca we Wrocławiu odbyły się prelekcje prof. Grzegorza Kucharczyka pt. Czarne karty Kościoła?

• 23 czerwca w Warszawie w ramach spotkania pt. Polski etos rycerski, konferencje wygłosili: dr hab. Paweł Skrzydlewski (Męstwo i polityka – na kanwie nauczania Pawła Włodkowica) i prof. Mieczysław Ryba (Obrona chrześcijańskiej Europy w polskiej tradycji).

• 25 czerwca w Gdańsku odbyło się spotkanie z reżyserem Grzegorzem Braunem. Jego temat brzmiał: „Kazania Sejmowe” ks. Piotra Skargi jako przestrogi dla Polski.

• 28 czerwca w Warszawie prof. Marek Jan Chodakiewicz zaprezentował gościom Klubu tezy swej najnowszej książki zatytułowanej Transformacja czy niepodległość?