Nasze kampanie
 
Wakacyjny numer „Polonia Christiana"

Tematem głównym najnowszego, wakacyjnego numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana” jest idea monarchii. Autorzy tekstów poświęconych temu zagadnieniu wspominają o religijnym aspekcie monarchizmu oraz wymieniają powody, dla których ustrój ten przewyższa wszystkie inne, w tym bałwochwalczo wysławianą obecnie demokrację. Inny ważny blok artykułów dotyczy kwestii bezpieczeństwa Polski.

Poza tym czytelnicy magazynu „Polonia Christiana” mogą przeczytać m.in. rozważania kardynała Jorge Mediny Estéveza o trzech aspektach grzechu, gawędę Jacka Kowalskiego na temat staropolskiego obyczaju chwytania za szablę podczas czytania Ewangelii w trakcie Mszy Świętej, artykuł Andrzeja Solaka przypominający walki Armii Krajowej o wyzwolenie Wilna.