Nasze kampanie
 
Letni Uniwersytet TFP - Kleinheubach 2009
 Rodzina Stowarzyszeń TFP (Tradycja Rodzina Własność) od kilku lat regularnie spotyka się na Letnim Uniwersytecie. Te kilkudniowe programy formacyjne gromadzą młodych katolików z wielu krajów świata. Młodzi ludzie zapoznają się z pięknem chrześcijańskich tradycji cywilizacyjnych i duchowych. W tym roku w dniach 15-20 lipca po raz kolejny Letni Uniwersytet odbył się w bawarskim Kleinheubach.

Pałac rodziny książąt Loewenstein okazał się bardzo gościnny dla ponad 100-osobowej grupy uczestników, w tym prawie 20-osobowej delegacji polskiej. Wydarzenie zbiegło się z obchodami 50-lecia wydania niezwykle ważnej dla TFP książki Rewolucja i Kontrrewolucja, autorstwa prof. Plinia Corrêi de Oliveira, założyciela TFP.

Jako gorliwy katolik prof. de Oliveira całe swoje życie poświęcił obronie Kościoła katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej. W swym mistrzowskim dziele opisał proces niszczenia tychże i wskazał na duchowe i moralne źródła obecnego kryzysu oraz zarysował plan działania w celu odrestaurowania chrześcijańskiego porządku w świecie. Większość prelekcji związana była ze wspomnianą pracą. Mówcy rozwijali liczne wątki Rewolucji i Kontrrewolucji, ukazując ich aktualność oraz praktyczne zastosowanie wielu zawartych w niej tez. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. książę Bertrand Orleans e Braganza, przedstawiciel brazylijskiej rodziny cesarskiej, oraz książę Paul von Oldenburg z Niemiec.