Nasze kampanie
 
„NaProTechnology - Lublin 2009"
 W dniach 12-13 września w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja „NaProTechnology – Lublin 2009”, nad którą patronat medialny objęło m.in. wydawane przez SKCh pismo „Polonia Christiana”. Uczestnicy spotkania dyskutowali o zaletach naprotechnologii – metodzie zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, w tym obniżonej płodności.


W sympozjum zorganizowanym przez Katedrę i Klinikę Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Fundację Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie wzięło udział wielu wybitnych gości z USA i Irlandii. Był wśród nich m.in. prof. Thomas Hilgers, współtwórca naprotechnologii, ginekolog, dyrektor amerykańskiego Instytutu Papieża Pawła VI.