Nasze kampanie
 
Z wizytą na Litwie
 
W dniach 26 sierpnia-3 września 2009 roku młodzi wolontariusze Instytutu im. Ks. Piotra Skargi i członkowie Sekcji Rycerskiej „Lepanto” w ramach tzw. karawany pielgrzymowali z figurą Matki Bożej Fatimskiej na Litwę. Pielgrzymi spotkali się z gorącym przyjęciem wiernych, którzy tłumnie gromadzili się w parafiach m.in. w Wilnie, Kownie i Lupikai. Uczestnicy karawany przybyli do sanktuarium w Siluva (Szydłów), zwanym „żmudzkim Lourdes”.

W asyście JE ks. bp. Jurgisa Bartulisa orszak maryjny udał się także na Górę Krzyży, położoną kilkanaście kilometrów od Szawli. Przedstawiciele Instytutu zostali także zaproszeni do litewskiego parlamentu. Niezapomniane wrażenie wzbudziła wizyta w muzeum KGB w towarzystwie córki zamordowanego w tamtym miejscu lidera antykomunistycznej partyzantki litewskiej, Adolfa Ramanauskasa-Vanagasa.