Strony Maryjne
 
Piękna Madonna z Knurowa

Mieszkańcy śląskiego Knurowa i okolic przez prawie 600 lat pielgrzymowali do swej Pięknej Madonny. Cudowna rzeźba Maryi jest świadectwem kulturowego dziedzictwa i chrześcijańskich korzeni tych ziem. Niestety, w 1939 r. zaczął się tułaczy los Knurowskiej Pani. Pod koniec wojny „uciekała” przed Armią Czerwoną i w konsekwencji umieszczona została w rezydencji wiejskiej pod Wrocławiem. Obecnie oryginalna figura znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.

Figura Matki Bożej Knurowskiej powstała około 1420 roku i mierzy 113 cm wysokości. Dawniej była elementem wystroju knurowskiego drewnianego kościółka pw. św. Wawrzyńca, przeniesionego w latach 30-tych XX wieku do Chorzowa. Jest typową figurą ołtarzową tzw. stylu pięknego, przedstawiającego stojącą Maryję z Dzieciątkiem na ręku. Jej ciało, wygięte esowato, okryte jest obficie drapowaną szatą. Matka Zbawiciela stoi na twarzy diabła, tym samym depcząc ją. Maryja trzyma Dzieciątko Jezus na swej lewej ręce, a w prawej dłoni dzierży berło – symbol władzy. Mały Jezus trzyma w lewej dłoni owoc granatu, który jest symbolem błogosławieństwa, łaski i darów Bożych.

W 2005 roku, podczas jubileuszu 700-lecia Knurowa, wśród wiernych zrodził się pomysł, by wykonać wierną replikę rzeźby Pięknej Madonny i sprowadzić ją z powrotem do miasta.
Dzięki ofiarności mieszkańców wierna kopia Knurowskiej Pani, zwanej również „Najstarszą Ślązaczką” 6 czerwca 2009 roku znalazła swe honorowe miejsce w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Barbary w Krywałdzie, dzielnicy Knurowa. Wprowadzenia figury i jej poświęcenia dokonał ks. abp Damian Zimoń. Na zakończenie uroczystości intronizacji zabrzmiał w kościele napisany specjalnie z tej okazji Hymn do Matki Bożej, który zaczyna się od słów:

Nasza najdroższa Madonno Piękna, Knurowska Pani, Matko Najświętsza.
Jesteś Królową świata całego,
Bądź też patronką miasta naszego.
Ty byłaś z nami przez całe wieki,
Jesteśmy dumni z Twojej opieki.

Od 2010 roku możemy modlić się przed nią w specjalnej kaplicy tej świątyni. Ponadto co miesiąc odprawiane są tam nabożeństwa do Matki Pięknej Miłości, bo także taki tytuł nosi Knurowska Pani.
DMB

Redakcja składa serdecznie podziękowania Pani Marii Grzelewskiej za inspirację i informacje na temat Pięknej Madonny z Knurowa.