Nasze kampanie
 
Przyspieszamy tryumf Królestwa Maryi!
By przezwyciężyć obecny kryzys moralny ludzkości oraz prosić Boga o przyspieszenie zapowiedzianego w Fatimie przez Matkę Bożą tryumfu Jej Niepokalanego Serca, Instytut im. Ks. Piotra Skargi postanowił zachęcić Polaków do zawierzenia się Bożej Rodzicielce i zadośćuczynienia za winy ludzkości przez praktykowanie nabożeństwa wynagradzającego Jej Sercu. W ostatnim czasie w ramach akcji „Powierzam się Tobie całkowicie” do 266 tys. przyjaciół naszego Instytutu trafiły przesyłki zawierające obraz Matki Bożej z wizerunkiem gorejącego Serca oraz „Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi”. Podpisane przez czcicieli Niepokalanej akty trafią do sanktuarium w Fatimie, świadcząc o zaangażowaniu Polaków w przygotowanie zwycięstwa Maryi. W ich intencjach odprawiona będzie tam także Msza Święta.