Nasze kampanie
 
Uniwersytet letni w Kleinheubach

W murach osiemnastowiecznego zamku Löwenstein w Kleinheubach odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Studencka Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) pod hasłem przewodnim „Kontrrewolucyjna krucjata dzisiaj”.

Od 21 do 26 lipca blisko sto osób z Austrii, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Paragwaju, Argentyny oraz z Polski uczestniczyło w Uniwersytecie Letnim TFP w Niemczech. Swoją obecnością spotkanie uświetnili ks. prałat Camille Perl, sekretarz Komisji Ecclesia Dei, oraz książę Paul von Oldenburg.

W ciągu kilku dni uczestnicy wysłuchali szeregu prelekcji. Wiele miejsca w wystąpieniach poświęcono profesorowi Plinio Correi de Oliveira, w setną rocznicę urodzin – jego życiu, niezłomnej postawie w obronie Kościoła Świętego i najwyższych wartości.

W wielu wystąpieniach zwracano szczególną uwagę na zagrożenia, jakie obecnie niesie Rewolucja – na dalszy ciąg rewolucji seksualnej zmierzającej do zmiany ludzkiej natury czy na unifikację we wszystkich dziedzinach życia. Słuchacze Uniwersytetu Letniego TFP nie pozostali jednak bez jasnej odpowiedzi na pytanie jaką postawę należy przyjąć wobec tych niebezpieczeństw, a w ostatnim wykładzie Michael Drake podkreślił „główną rolę Matki Bożej w krucjacie kontrrewolucyjnej”.