Nasze kampanie
 
Uroczyste otwarcie nowej siedziby SKCh
13 września odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Augustiańskiej w Krakowie. Budynek został poświęcony przez księdza prałata Rudolpha Michaela Schmitza, wikariusza generalnego Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, który przybył na tę uroczystość z Włoch. W uroczystym otwarciu nowej siedziby wziął udział m.in. książę Paul von Oldenburg. Obecne były delegacje działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu polskiego i europarlamentu oraz samorządów lokalnych.
W niedługim czasie zostaną zorganizowane dni otwarte, na które zaproszeni zostaną wszyscy darczyńcy, którzy przekazali swoje datki na remont nowej siedziby Instytutu i Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi. W ramach akcji wsparcia remontu budynku swoje datki na ten cel przekazało ponad 17?500 osób.