Kalendarz Liturgiczny
 
Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Różaniec to niezwykła modlitwa. Jej skuteczność potwierdziła podczas licznych objawień Matka Boża. W sposób szczególny poświęcony jest jej miesiąc październik, gdy wierni na całym świecie, podczas nabożeństw różańcowych, modlą się słowami „Modlitwy Pańskiej” oraz „Pozdrowienia anielskiego”. Co więcej, 7 października każdego roku Kościół czci Matkę Bożą Królową Różańca Świętego.


Dzieje Różańca sięgają korzeniami średniowiecza. Według tradycji modlitwę tę miał otrzymać od Matki Bożej św. Dominik. Zdaniem historyków początkowo Różaniec polegał na pobożnym powtarzaniu 150 razy słów wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela do Maryi podczas Zwiastowania. Z czasem uzupełniono je o kolejne wezwania.


Gdy w XVI wieku nad chrześcijańską Europą zawisła groźba upadku pod nawałą wojsk muzułmańskich, katolicy, za pośrednictwem Maryi, słowami Różańca wypraszali Bożą pomoc. Modły okazały się skuteczne. 7 października 1571 roku krucjata morska połączonych katolickich flot Hiszpanii, Genui, Wenecji i Państwa Kościelnego oraz pozostających na lądzie, zatopionych w modlitwie wiernych, zakończyła się zwycięstwem katolickiej armady w pobliżu miasta portowego Lepanto. Rok później papież św. Pius V ustanowił święto patronalne dla bractw różańcowych, szczególnie aktywnych podczas bitewnego szturmu modlitewnego. Obchodzono je odtąd w kolejne rocznice wiktorii pod Lepanto. Następny papież, Grzegorz XIII, w opublikowanej w 1573 roku bulli Monet Apostolus ustanowił dodatkowe święto Różańca. Celebrowano je w pierwsze niedziele października w kościołach, w których znajdowały się kaplice lub ołtarze poświęcone Matce Bożej Różańcowej.


Kolejny krok na drodze do upowszechnienia liturgicznego święta Różańca postawił wiek później papież Klemens X, zezwalając na obchodzenie go we wszystkich kościołach Hiszpanii. Zgodę tę rozszerzono wkrótce na niektóre księstwa włoskie.


Świetne zwycięstwa odniesione przez wojska cesarskie w bitwach z Turkami w 1716 roku stały się impulsem dla Ojca Świętego Klemensa XI do rozszerzenia święta, utożsamianego z Maryją jako Królową Różańca, na pozostałe kraje świata. Św. Pius X reformując kalendarz kościelny w 1913 roku, związał święto różańcowe z dniem 7 października. Wreszcie Paweł VI podniósł je do rangi wspomnienia obowiązkowego.

 

AK