Gościem poniedziałkowego poranka "Siódma - Dziewiąta", który transmituje szereg rozgłośni katolickich, był Sławomir Skiba. Wiceprezes naszego Stowarzyszenia mówił o ostatnich wydarzeniach, w tym wojnie trwającej na Ukrainie, a także o decyzji papieża Franciszka, który ma zamiar wypełnić prośbę Matki Bożej z Fatimy z 1917 roku oraz o związanych z tym szansach na pokój w Europie. "Watykan wezwał wszystkich biskupów do takiego poświęcenia. Miejmy nadzieję, że dokona się ono według tego, czego oczekiwała Matka Boża" - mówił wiceprezes SKCh.
Współistnienie wielu wyznań i obrządków na ziemiach polskich budowało specyfikę I i II Rzeczpospolitej. Na świadomość mieszkańców dzisiejszej zachodniej części Ukrainy wpływały, w różnym stopniu, dwie postacie – biskup Grzegorz Chomyszyn i arcybiskup Andrzej Szeptycki. Dzisiaj, gdy obecność już milionów obywateli Ukrainy w Polsce zmieniła naszą rzeczywistość, warto poznać uwarunkowania społeczne i religijne, jakie były wspólnym doświadczeniem narodów II Rzeczpospolitej. Radomski Klub „Polonia Christiana” zaprasza na prelekcję prof. Mieczysława Ryby pt. „Kościół i państwo na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej” w środę 23 marca.
Wojna państw czy różnych wizji porządku światowego? Tragedia wojenna, jakie trwa na Ukrainie to efekt zderzenia różnych systemów politycznych, ale też pewnej próżni w systemie wartości, jaki kieruje decyzjami kremlowskiej ekipy, spersonifikowanej w prezydencie Władimirze Putinie. W czwartek 24 marca o toczącej się „wojnie światów” będzie można podyskutować 24 marca podczas Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie. Prelegentem będzie redaktor Grzegorz Górny.
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński pełnił prymasowską posługę w latach silnego terroru władz komunistycznych, próbujących zniszczyć lub podporządkować sobie Kościół Katolicki w PRL. O tym, jak Prymas Tysiąclecia widział wówczas patriotyzm i jaką miał wizję katolickiej obecności w życiu publicznym opowie dr hab. Rafał Łatka podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie w czwartek 17 czerwca.
Niewielu wiernych w Polsce zauważa, że w tle głównych wydarzeń, rozpalających nasze społeczeństwo, prowadzony jest bezprecedensowy w historii całego Kościoła proces synodalny. Od października 2021 r. każda diecezja pyta świeckich o ich zdanie na temat Kościoła i jego problemów. Tłumów chętnych do udziału w Synodzie nie ma, a tę swoistę pustkę próbują wykorzystać do realizacji własnych celów iście rewolucyjne grupy. Zagrożenia te precyzyjnie naświetla najnowsza broszura „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?”, którą wydało nasze Stowarzyszenie.
Rewolucyjny pochód przez społeczeństwa, instytucje i kulturę spycha miliony ludzi na manowce materializmu, ale egzystencja w świecie bez Boga i Jego Miłosierdzia zawsze będzie niepełnym przejściem życiowej drogi. Ta prawda naszej wiary i największy przymiot Stwórcy jest i będzie dla nas nadzieją na godne i pełne miłości życie, którego światłem jest przebaczanie przez Boga grzechów popełnionych z powodu ludzkich słabości. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi podjęło się realizacji filmu ukazującego prawdę o Bożym Miłosierdziu. Zbiórka środków na produkcję tego potrzebnego dzieła już trwa.
Dzisiaj w Bratysławie odbyła się uroczystość poświęcenia siedziby organizacji Slovakia Christiana, która prowadzi działalność zbliżoną do Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi. Założona na Słowacji w 2016 roku organizacja chrześcijańska broni tradycyjnego modelu małżeństwa oraz rodziny i staje w obronie wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Siedzibę fundacji poświęcił ks. prof. Dariusz Oko, ceniony teolog, filozof oraz nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
W piątek 4 marca w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce w Krakowie rozpocznie się 24-godzinny modlitewny szturm „24 GODZINY ZA POKÓJ”. Zróbmy wszystko co możemy, aby konflikt wojenny za naszą wschodnią granicą zakończył się jak najszybciej i nie objął kolejnych państw, w tym bezpośrednio zagrożonej naszej Ojczyzny.
1
2
3
4
5
6
7
...