Co kryje się pod pojęciem „zrównoważonego rozwoju” forsowanego przez ONZ przy wsparciu i pod wpływem wielu organizacji ponadpaństwowych? W jaki sposób Kościół powinien bronić tradycyjnych wartości i nie poddawać się polityce wynikającej z „Agendy 2030”? Podczas jubileuszowego XX Kongresu Konserwatywnego wygłoszono referaty mówiące o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach, jakie wdrażane są pod pozorem budowania świata według wizji globalistów o ateistycznych i agnostycznych przekonaniach. Miłym akcentem kongresu poświęconego tematowi „Zrównoważony rozwój nowy totalitaryzm XXI wieku” było wręczenie Nagrdy im. Ks. Piotra Skargi doktor Marguerite A. Peeters, zasłużonej w ujawnianiu prawdziwego oblicza globalistycznej doktryny o antyludzkim charakterze.
Krakowski Klub Wtorkowy, znany w Krakowie od wielu lat jako niezależna społeczno-polityczna inicjatywa dyskusyjna, zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy". Spotkanie będzie połączone z dyskusją z red. Tomaszem Kolankiem – reżyserem filmu.
Propagatorzy lewackich ideologii i budowania na nich „nowego porządku” – świata bez Boga w swoich zakusach idą coraz dalej. Kościół, jako ostoja wartości moralnych i obrońca cywilizacji życia będzie w stanie zatrzymać ten samobójczy pęd świata jeżeli sam dokona wewnętrznego uporządkowania i odetnie się od toczącego go kryzysu. O tym szerokim i ważnym zagadnieniu będzie można porozmawiać z autorami książki pt. „Świat i Kościół w Kryzysie”.
Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Warszawy na spotkanie z red. Bogdanem Doboszem zatytułowane „Migracja jako rodzaj broni”. Spotykamy się już w czwartek 26 października 2023 r. w sali konferencyjnej Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu.
Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z wiceprezesem SKCh im. Ks. Piotra Skargi Arkadiuszem Stelmachem, które odbędzie się już w czwartek 12 października br. o godz. 19:15. Spotykamy się w Starym Młynie, przy ul. Szerokiej 19 w Szczecinie. Na szczecińskim spotkaniu, poświęconym tematyce „Agendy 2030 w Kościele”, będzie można dowiedzieć się w jaki sposób forsowane przez ONZ rewolucyjne zmiany wpływają na codzienność i przyszłość Kościoła.
Serdecznie zapraszamy do Krakowa na ciekawą prelekcję prof. Stanisława Sabryły - autora publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat literatury łacińskiej okresu augustowskiego oraz kultury antycznej. Jego najnowsze dzieło (wyd. Esprit, 2023), któremu poświęcamy to spotkanie, dotyczyć będzie pierwszych prześladowców Jezusa i Jego uczniów. Wstęp wolny!
W sobotę 7 października o 14.00 na Rynku w Krakowie, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, rozpocznie się wiec organizowany przez Małopolskich Patriotów. Organizacja ta zaprasza wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz przestrzeganie wolności obywatelskich i wolności gospodarczej. Wybór daty Dnia Wolności Obywatelskiej nie jest przypadkowy – 7 października tego roku obchodzić będziemy 105 rocznicę publikacji wezwania Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego, w której ogłoszono powstanie niepodległego państwa polskiego.
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
... 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...