Strony Maryjne
 
Matka Boża Bolesna w Radomyślu

Nad Sanem niedaleko Sandomierza, w miejscu, gdzie niegdyś rozciągała się Puszcza Sandomierska, leży Radomyśl. W tutejszym sanktuarium króluje Matka Boża Bolesna w swym cudownym i przejmującym obrazie.


Początki kultu Bolesnej Matki w tym miejscu nie są związane z jakimiś cudownymi wydarzeniami. Tradycja podaje, że około połowy XV wieku pobożna żona jednego z tutejszych pasterzy modliła się wieczorami na pagórku zwanym Górą Piaszczystą.

Z czasem przyłączyli się do niej pasterze, którzy zbudowali w tym miejscu pierwszą kaplicę. Kiedy zawieszono tam obraz Matki Bożej, wzgórze nazwano „Zjawieniem”, a ponieważ ludzie modlący się tutaj doznawali pociechy i odchodzili z „radosną myślą”, osadę u podnóża pagórka nazwano Radomyślem.

Później zostało tu zbudowane sanktuarium, gdzie na przełomie XV i XVI wieku w ołtarzu głównym umieszczono cudowny wizerunek Matki Bolesnej. Dokumenty potwierdzające istnienie kościoła na „Zjawieniu” z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Bolesnej pochodzą z lat 1712-1713. Ówczesny prowincjał augustianów Hieronim Schmidt zarządził regularne odprawianie tam Mszy św. i zalecił spisywanie doznawanych łask.

Cudowny obraz na dębowej desce o wymiarach 46 x 33 cm namalował nieznany artysta. Przedstawia on postać Matki Bożej w pozycji stojącej, w powłóczystych szatach. Maryja ma na głowie welon, a wokół niego jaśnieje aureola. Matka Boża jest tutaj lekko zgarbiona pod ciężarem cierpienia, z pochyloną głową, a w jej sercu tkwi ogromny miecz boleści.

Szczególną uwagę zwracają Jej duże dłonie, złożone do modlitwy. Maryja w ten sposób zachęca wszystkich do wytrwałej modlitwy.

Matka Najświętsza ma smutną twarz, wyrażającą ból i cierpienie. Z Jej oczu płyną krwawe łzy, przypominające nam, ile musiała wycierpieć patrząc na mękę i śmierć swego Syna.

Do płaczącej Matki od wieków pielgrzymują wierni. W tutejszej „Złotej Księdze Zjawienia” spisywane są łaski, które za wstawiennictwem Maryi otrzymują chorzy, trzeźwiejący alkoholicy, przeżywający kryzys rodzinny, pragnący potomstwa...

Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II poświęcił w Rzeszowie złotą koronę, którą 15 września 1991 roku ozdobił obraz ordynariusz przemyski arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

BB